TỔ HỢP MÔN THI ĐẠI HỌC

Để tất cả thể hoàn thành mẫu phiếu đk nguyện vọng Đại học năm 2021, thí sinh cần biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được cách thức chung của cục GD&ĐT.

*

Mã tổ hợp môn giúp các thí sinh gạn lọc ngành nghề đơn giản dễ dàng hơn

Mã tổng hợp môn có ý nghĩa như nạm nào ?

Mã tổ hợp môn là hầu như ký hiệu nhận biết khối thi bao gồm chữ và số. Phần chữ để nhận biết khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để phân biệt tổ đúng theo môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp được phương pháp theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra giúp những em học sinh dễ dàng lựa chọn chính xác khối thi hơn.

*
Mã tổ hợp xét tuyển các môn thi năm 2021

Danh sách 185+ mã tổ hợp môn xét tuyển vào đại học năm 2021

Trong phiếu đk thi THPT non sông không thể thiếu hụt mã tổ hợp môn xét tuyển, cũng chính vì vậy những thí sinh rất cần được ghi ghi nhớ được mã này bao gồm các tổng hợp xét tuyển chọn mà những thầy cô tư vấn đăng cam kết xét tuyển chọn Cao đẳng Dược sài Gòn vẫn tổng thích hợp như sau:

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển chọn vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổ hợp môn học khối A có 01 môn toán học với 2 môn khác

A00: Toán, đồ dùng lí, Hóa họcA01: Toán, đồ dùng lí, giờ AnhA02: Toán, thiết bị lí, Sinh họcA03: Toán, đồ gia dụng lí, định kỳ sửA04: Toán, thiết bị lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, định kỳ sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, lịch sử, Địa líA08: Toán, lịch sử, giáo dục công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục và đào tạo công dânA10: Toán, Lý, giáo dục công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục đào tạo công dânA12: Toán, khoa học tự nhiên, KH buôn bản hộiA14: Toán, khoa học tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH từ bỏ nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, công nghệ tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, vật dụng lý, kỹ thuật xã hộiA18: Toán, Hóa học, kỹ thuật xã hội

Bảng Mã tổ hợp các môn khối B

Bảng Mã tổ hợp môn học xét tuyển cao đẳng, đại học khối B bao hàm 01 môn toán học, 01 môn sinh học với 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, định kỳ sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục công dânB05: Toán, Sinh học, khoa học xã hộiB08: Toán, Sinh học, giờ Anh

Bảng Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối C

Mã tổ hợp môn khối C hay còn gọi là khối Văn tất cả 01 môn Ngữ Văn với 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, định kỳ sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, thiết bị líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, kế hoạch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, vật lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, vật dụng lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, trang bị lí, lịch sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, thứ lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, lịch sửC12: Ngữ văn, Sinh học, định kỳ sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục công dânC15: Ngữ văn, Toán, công nghệ xã hộiC16: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giáo dục và đào tạo công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dânC19 Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục công dân

Danh sách mã tổ hợp các môn xét tuyển khối D

Khối D bao gồm một môn ngoại ngữ với 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ AnhD02: Ngữ văn, Toán, giờ NgaD03: Ngữ văn, Toán, tiếng PhápD04: Ngữ văn, Toán, tiếng TrungD05: Ngữ văn, Toán, tiếng ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NhậtD07: Toán, Hóa học, tiếng AnhD08: Toán, Sinh học, tiếng AnhD09: Toán, lịch sử, tiếng AnhD10: Toán, Địa lí, giờ AnhD11: Ngữ văn, vật lí, giờ đồng hồ AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, tiếng AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, giờ đồng hồ AnhD14: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, tiếng AnhD16: Toán, Địa lí, giờ ĐứcD17: Toán, Địa lí, tiếng NgaD18: Toán, Địa lí, tiếng NhậtD19: Toán, Địa lí, tiếng PhápD20: Toán, Địa lí, giờ TrungD21: Toán, Hóa học, giờ ĐứcD22: Toán, Hóa học, giờ NgaD23: Toán, Hóa học, tiếng NhậtD24: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ PhápD25: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ TrungD26: Toán, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ ĐứcD27: Toán, thứ lí, giờ NgaD28: Toán, thứ lí, giờ NhậtD29: Toán, đồ lí, giờ PhápD30: Toán, đồ vật lí, giờ TrungD31: Toán, Sinh học, giờ ĐứcD32: Toán, Sinh học, tiếng NgaD33: Toán, Sinh học, giờ NhậtD34: Toán, Sinh học, tiếng PhápD35: Toán, Sinh học, giờ TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, tiếng PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, tiếng TrungD52: Ngữ văn, vật dụng lí, tiếng NgaD54: Ngữ văn, vật lí, giờ PhápD55: Ngữ văn, vật dụng lí, tiếng TrungD61: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng ĐứcD62: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ NgaD63: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng NhậtD64: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ PhápD65: Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ TrungD66: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng AnhD68: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ PhápD72: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ AnhD73: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng ĐứcD74: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ NgaD75 Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD76: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD78: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng AnhD79: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ ĐứcD80: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ NgaD81: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ NhậtD82: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng PhápD83: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ TrungD84: Toán, giáo dục công dân, giờ đồng hồ AnhD85: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng ĐứcD86: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NgaD87: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ PhápD88: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ NhậtD90: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ AnhD91: Toán, khoa học tự nhiên, giờ PhápD92: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ ĐứcD93: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ NgaD94: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD95: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD96: Toán, khoa học xã hội, AnhD97: Toán, khoa học xã hội, giờ PhápD98: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ ĐứcD99: Toán, khoa học xã hội, giờ đồng hồ Nga

Tổng hợp 66 mã tổ hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đây là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được điện thoại tư vấn là khối năng khiếu bao gồm từ 1 mang đến 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu vẽ thẩm mỹ 1, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màuH03: Toán, khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, tiếng Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, kế hoạch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối KK01: Toán, giờ Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, định kỳ sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2M04: Toán, Đọc nhắc diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mầm non 1( nhắc chuyện, đọc, diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)M10: Toán, tiếng Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ đồng hồ AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, đồ gia dụng lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, định kỳ sửM18: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, trang bị lýM21: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, định kỳ sửM22: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, giờ đồng hồ AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, vật dụng lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, kế hoạch sửDanh sách mã tổ hợp môn khối xét tuyển chọn N (ngữ văn với 2 môn năng khiếu âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, màn biểu diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, cam kết xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, gây ra kịch bản sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, cải tiến và phát triển chủ đề cùng phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu sở trường báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu sở trường Kiến thức văn hóa truyền thống –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thôngDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường SKĐA 1, năng khiếu SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2Danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể dục ( 2 môn thoải mái và tự nhiên và 1 môn năng khiếu thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục công dân, năng khiếu thể dục thể thaoDanh sách các mã tổ hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu sở trường vẽ và 2 môn khác)V00: Toán, đồ gia dụng lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, tiếng AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, đồ dùng lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là list tổng đúng theo mã tổng hợp môn xét tuyển quan trọng trong kỳ thi THPT giang sơn năm 2021 mà thí sinh cần được ghi nhớ, hãy ghi chính xác mã tổ hợp xét tuyển cơ mà thí sinh đăng ký lựa chọn.