TIỀN KHÔ CHÁY TÚI CÓ AI HIỂU CHO

thỉnh thoảng tôi ao ước bỏ đi thật xa. đồng bọn ngoảnh ngơ như fan xa lạ. Tín đồ mình bao năm chăn gối. Bây giờ còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời hiểu thấu. Tiền khô cháy túi bao gồm ai gọi ta?Nhiều khi loại bỏ đi như kẻ ko nhà. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao mong mộng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi kia rong chơi. Chưa yêu đương, chưa lần thương nhớ một người. Hiện thời tình cho với tôi, như mây thờ ơ mây trôi. Từ lúc biết nhớ, biết yêu đương rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Fan đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Có chăng chỉ với mơ thôi!

Bạn đang xem: Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho


Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hạt Chùm Ngây L Cách Chế Biến Hạt Chùm Ngây, Mua Ở Đâu Tại Tphcm

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.