Bảng các bậc thực lực nội công

Hành tẩu trên giang hồ, dựa vào tôn hiệu thực lực mà chúng ta có thể đoán được đối thủ của mình nội công cấp bao nhiêu, yêu hay mạnh. Nội Công 6 khai mở, bảng tôn hiệu thực lực các cấp sẽ được cập nhật mới. Quý vị nhân sĩ cùng theo dõi thông tin chi tiết như sau:

Bạn đang xem: bang thuc luc noi cong

*

Bảng thực lực nội công giang hồ

Tôn Hiệu Thực Lực

Tử Hà – Nghịch Thiên – Ngũ Hành Tâm Pháp – Vô Vọng – Tàn Dương

Hỗn Nguyên Công

Huyết Đao Kinh – Độc Thiềm Công -Băng Tâm Quyết

Quỳ Hoa Bảo Điển

Hấp Tinh Đại Pháp

Bất Kham Nhất Kích

Tầng 1 – 5

Tầng 1 – 2

Sơ học xạ luyện

Tầng 6 – 10

Tầng 3 – 4

Sơ khuy môn kính

Tầng 11 – 14

Tầng 5 –

Lược hữu tiểu thành

Tầng 15 -17

Tầng 6 -7

Giá kinh tựu thực

Tầng 18 -19

Tầng 8-9

Dung hội quán thông

Tầng 20 – 22

Tầng 10 –

Lô hỏa thuần thanh

Tầng 1 – 3

Tầng 23 -24

Tầng 11 -13

Kỳ tài xuất chúng

Tầng 4 – 8

Tầng 25 – 26

Tầng 14 -15

Thần hồ kỳ kỹ

Tầng 9 – 13

Tầng 27 – 28

Tầng 16 -18

Nội công tầng 1 -3

Xuất Thần Nhập Hóa

Tầng 14 – 18

Tầng 29 – 30

Tầng 19 -20

Nội công tầng 4 – 8

Ngạo thị quần hùng

Tầng 19 – 23

Tầng 31

Tầng 21 -23

Nội công tầng 9 – 13

Đăng phong tạo cực

Tầng 24 – 28

Tầng 32 – 33

Tầng 24 -28

Nội công tầng 14 – 18

Vô dữ luận tỉ

Tầng 29 – 33

Tầng 34 – 35

Tầng 29 -33

Nội công tầng 1 – 3

Nội công tầng 19 – 23

Sở hướng phí mị

Tầng 34 – 38

Tầng 36 – 38

Tầng 34-38

Nội công tầng 4 – 8

Nội công tầng 24 – 28

Nhất đại tôn sư

Tầng 39 – 43

Tầng 39 – 43

Tầng 39 -43

Nội công tầng 9 – 13

Nội công tầng 29 – 33

Thần công cái thế

Tầng 44 – 48

Tầng 44 – 48

Tầng 44 -48

Nội công tầng 14 – 18

Nội công tầng 34 – 38

Cử thế vô song

Tầng 49 – 53

Tầng 49 – 53

Tầng 49 -53

Nội công tầng 19 – 23

Nội công tầng 39 – 43

Kinh thế hãi tục

Tầng 54 – 58

Tầng 54 – 58

Tầng 54 -58

Nội công tầng 24 – 28

Nội công tầng 44 – 48

Kinh thiên động địa

Tầng 59 – 61

Tầng 59 – 61

Tầng 59 -61

Nội công tầng 29 – 33

Nội công tầng 49

Chấn cổ thước kim

Tầng 62 – 64

Tầng 62 – 64

Tầng 62 -64

Nội công tầng 34 – 38

Siêu phàm nhập thánh

Tầng 65 – 66

Tầng 65 – 66

Tầng 65 -66

Nội công tầng 39 – 43

Uy trấn hoàn vũ

Tầng 67- 69

Tầng 67 – 69

Tầng 67 -69

Nội công tầng 44 – 48

Vô Tiền Khoáng Hậu

Tầng 70-71

Tầng 70 -71

Tầng 70 -71

Nội công tầng 49

Thiên Nhân Hợp Nhất

Tầng 72 – 74

Tầng 72 – 74

Tầng 72 -74

Thâm Tàng Bất Lộ

Tầng 75 – 81

Tầng 75 – 81

Tầng 75 -81

Thâm Bất Khả Trắc

Tầng 82 – 85

Tầng 82 – 85

Tầng 82 – 85

Phản Phác Quy Chân

Tầng 86

Tầng 86

Tầng 86

Bảng thực lực nội công Thế Lực/ Ẩn Thế

Hiệu Thực Lực

Thế Lực

Ẩn Thế Môn Phái

Từ Gia Trang

Kim Châm

Vạn Thú

VCM, DHC, ĐHD

Nội công 1

Tham khảo: Kiến thức Cách Thiết Lập Slide Size Và Sử Dụng Slide Master Để Tạo Bài Trình Chiếu PowerPoint Chuyên Nghiệp