THÍ NGHIỆM VỚI BAKING SODA

 Nếu chúng ta có baking soda , chúng ta có nguyên liệu chính cho 1 loạt những thí nghiệm công nghệ ! Dưới đấy là một số dự án bạn cũng có thể thử, bao gồm núi lửa baking soda cổ điển và các tinh thể baking soda đang phát triển.


*

*

*

*

*