Tải thư viện i2c cho arduino

Tlỗi viện vào Arduino cất những mã nguồn bao gồm điểm sáng bình thường, được xuất bản thành một gói bao hàm file:examples, .h, .cpp,…Nhằm giúp người tiêu dùng xử lý được vấn đề nhanh chóng, vào bài viết này tôi sử dụng thư viện I2C làm ví dụ nhằm thiết lập vào Arduino IDE.

Bạn đang xem: Tải thư viện i2c cho arduino

Sau khi download tlỗi viện I2C về với tệp tin .zip, ta vào Sketch/ Include Library/Add tiếp đến chọn file vừa mua về:

*

Các bước sở hữu tlỗi viện vào Arduino IDE

Nếu cửa sổ Arduino IDE báo loại chữ dưới đây thì đã mua thành công.

*

Dòng vào ô đỏ là báo sẽ download thư viện vào arduino IDE thành công

Tất cả thư viện của arduino IDE ta nên được đặt trong một file.

Cài chấm dứt ta remix lại Arduino IDE với xem lại thỏng viện I2C vẫn có vào IDE không.

*

bởi vậy là đang cài kết thúc thỏng viện I2C vào arduino IDE.

Các tlỗi viện của Arduino:

Tlỗi viện vào Arduino đựng những mã mối cung cấp bao hàm điểm sáng tầm thường, được xây đắp thành một gói bao hàm file:examples, .h, .cpp,…Nhằm góp người sử dụng xử lý được vấn đề lập cập.

Một số tlỗi viện tất cả sẵn vào chương trình Arduino IDE như: Sevor, Stepper, EEPROM, Ethernet, SPI,…

Sau đấy là một vài thư viện các bạn cũng có thể quyên tâm trong những khi xây dựng tinh chỉnh ardunio:

AFMotor là thư viện cung cấp các hàm điều khiển bộ động cơ.

link tải : http://www.mediafire.com/file/pedsz1cu3hdgflc/AF_Motor.rar 

IRremotelà tlỗi viện hổ trợ những hàm tinh chỉnh remote mặt trời.

links thiết lập : http://www.mediafire.com/file/cnzeb40mirhgce0/Arduino-IRremote-master.rar

DS1302 là thư viện hổ trợ những hàm điều khiển thời gian thực của module DS1302.

Xem thêm: Ghế Ngồi Xe Đạp Thể Thao Cho Bé Gxđ, Ghế Ngồi Xe Đạp Thể Thao Cho Bé

link cài : http://www.mediafire.com/file/oxd8lads8yslfr3/DS1302.rar

DS1307là tlỗi viện hổ trợ những hàm điều khiển thời hạn thực của module DS1307.

links mua : http://www.mediafire.com/file/p131wthmmstidgp/DS1307.rar

liên kết thiết lập : http://www.mediafire.com/file/9t0igymtz6g0om0/DHT11.rar

I2Clà thỏng viện hổ trợ những hàm điều khiển sử dụng module I2C mang đến LCD.

liên kết sở hữu : http://www.mediafire.com/file/d401tink3h316vr/I2C.rar

Keypadlà tlỗi viện hổ trợ những hàm tinh chỉnh và điều khiển áp dụng module keyboard ma trận 4×4.

links cài : http://www.mediafire.com/file/ypek0kn53dj9b6h/Keypad_4x4.rar

OneWire DallasTemperature là 2 thỏng viện hổ trợ các hàm tinh chỉnh thực hiện module cảm ứng ánh sáng DS18B20.

liên kết cài : http://www.mediafire.com/file/17gnvgw560alk9a/DS18B20.rar

PID_v1là tlỗi viện hổ trợ những hàm điều khiển và tinh chỉnh lúc thực hiện bộ điều khiển và tinh chỉnh PID.

links mua : http://www.mediafire.com/file/edd8nuc1wjzs1ul/PID_v1.rar

SevSeg là tlỗi viện hổ trợ những hàm tinh chỉnh Lúc thực hiện led 7 đoạn.

liên kết thiết lập : http://www.mediafire.com/file/ciae0s6qxhi40ba/SevSeg_7_doan.rar

link cài đặt : http://www.mediafire.com/file/s125cfxhhvkoz0p/sim900.rar

VirtualWirelà tlỗi viện hổ trợ các hàm tinh chỉnh và điều khiển lúc sử dụng module RF 433MHz.

links cài đặt : http://www.mediafire.com/file/0264cwwetllse2s/VirtualWire.rar

RTClib-master là thỏng viện hổ trợ các hàm tinh chỉnh và điều khiển khi sử dụng module thời gian thực.

link download : https://drive sầu.google.com/open?id=0BwJmY0TV86JwbUdmbmlkZXBZOW8

Link download 11 tlỗi viện trên:

http://www.mediafire.com/file/cnl2e6m42t46jlh/TONG_HOP_THU_VIEN_CHO_ARDUINO_IDE.rar