NĂM CAM CÒN SỐNG HAY CHẾT

u201cThu1eadt u0111u00e1ng xu1ea5u hu1ed5, chu1ec9 vu00ec su1ee3 chu1ebft, mu00e0 anh ta (Nu0103m Cam-PV) u0111u00e1nh mu1ea5t u0111i hu00ecnh u1ea3nh cu1ee7a mu1ed9t u00f4ng tru00f9m, cu1ee7a mu1ed9t u0111u1ea1i ca giang hu1ed3 khu00e9t tiu1ebfng mu1ed9t thu1eddiu201d, u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 lu00fd bởi vì khiu1ebfn nu1ed7i cu0103m hu1eadn cu1ee7a Nguyu1ec5n Tuu1ea5n Hu1ea3i (tu1ee9c Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d) u0111u1ed1i vu1edbi Nu0103m Cam cao nhu01b0 nu00faiu2026
u0110iu1ec1u nu00e0y du1eabn u0111u1ebfn viu1ec7c Hu1ea3i phu00e1 vu1ee1 quy luu1eadt yên ổn lu1eb7ng cu1ee7a giu1edbi giang hu1ed3 u0111u1ec3 khai ra ku1ebb chu1ee7 mu01b0u trong vu1ee5 u00e1n Dung Hu00e0.

Bạn đang xem: Năm cam còn sống hay chết

Hu01a1n 10 nu0103m sau ngu00e0y thu1ee5 u00e1n chung thu00e2n, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d lu1ea7n u0111u1ea7u tu00e2m su1ef1 vu1ec1 nhu1eefng bu00ed mu1eadt chu01b0a tu1eebng tiu1ebft lu1ed9. Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d cay u0111u1eafng bu1ecb "u00f4ng tru00f9m" bu1ecf ru01a1i Hu1ed3i tu01b0u1edfng tu1ea1i tru1ea1i giam Xuu00e2n Lu1ed9c, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d nhu1edb nhu01b0 in vu1ec1 thu1eddi khu1eafc nhu1eadn mu1eadt lu1ec7nh "u00f4ng tru00f9m" Nu0103m Cam "khu1eed "bu00e0 tru00f9m" Dung Hu00e0. Sau khoản thời gian "khu1eed "bu00e0 tru00f9m" Dung Hu00e0, Hu1ea3i cu00f9ng u0111u00e0n em lu1ea9n tru1ed1n u0111u1ee3i Nu0103m Cam thu xu1ebfp mang lại u0111i tru1ed1n u1edf nu01b0u1edbc ngou00e0i. Nhu01b0ng su1ef1 thu1ef1c thu00ec khu00f4ng nhu01b0 vu1eady, Hu1ea3i nhu1edb lu1ea1i, bu1ea3n thu00e2n Nu0103m Cam lu00e0 con cu00e1o giu00e0 lu1ecdc lu00f5i u0111u1ea7y mu01b0u ku1ebf, vu00ec thu1ebf anh ta u0111u00e3 mu01b0u1ee3n tay Hu1ea3i u0111u1ec3 tru1eeb khu1eed Dung Hu00e0, sau u0111u00f3 lu1ea1i u00e2m thu1ea7m mang đến u0111u00e0n em loan tin trong giang hu1ed3 vu00e0 bu00e1o mang lại cu00f4ng an biu1ebft Hu1ea3i chu00ednh lu00e0 ku1ebb xuu1ed1ng tay. u0110u1ec1 phu00f2ng nhu1eefng tu00ednh huu1ed1ng bu1ea5t tru1eafc, Nu0103m Cam tru00e1nh mu1eb7t Hu1ea3i vu00e0 ngu1ee5y tu1ea1o chu1ee9ng cu1edb ngou1ea1i phu1ea1m mang đến mu00ecnh. Cu1ea9n thu1eadn hu01a1n, Nu0103m Cam cu00f2n u0111u1ed5i su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i di u0111u1ed9ng vu00e0 tru00e1nh mu1eb7t bu1ea5t cu1ee9 ai. Vu00ec thu1ebf, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d sở hữu tiu1ebfng vào giu1edbi giang hu1ed3 lu00e0 ku1ebb vong u01a1n bu1ed9i nghu0129a, u0103n chu00e1o u0111u00e1 bu00e1t lúc su00e1t hu1ea1i ngu01b0u1eddi tu1eebng cu01b0u với giu00fap u0111u1ee1 mu00ecnh. Thu1ed1ng lu0129nh giang hu1ed3 u0111u1ea5t Cu1ea3ng lu00fac u0111u00f3 lu00e0 Minh u201csu1ee9tu201d nhanh chu00f3ng cu1ee7ng cu1ed1 lu1ea1i cu00e1c bu0103ng nhu00f3m giang hu1ed3 tu1ea1i u0111u00e2y, u0111u1ed3ng thu1eddi tu1ed5 chu1ee9c mang đến u0111u00e0n em lu00f9ng su1ee5c Hu1ea3i, "ra giu00e1" lu1ea5y mu1ea1ng Hu1ea3i 150 lu01b0u1ee3ng vu00e0ng. Bu1ecb cu00f4ng an truy bu1eaft, lu1ea1i bu1ecb giang hu1ed3 lu00f9ng su1ee5c lu1ea5y mu1ea1ng, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d vu00e0o thu1ebf tiu1ebfn thou00e1i lu01b0u1ee1ng nan. Trong thu1eddi gian tru1ed1n u1edf Vu0169ng Tu00e0u, Hu1ea3i tu00ecm cu00e1ch liu00ean lu1ea1c vu1edbi Nu0103m Cam u0111u1ec3 nhu1edd giu00fap u0111u1ee1, vu00e0 cu0169ng lu00e0 u0111u1ec3 thanh tou00e1n mu00f3n thu00f9 lao cho u0111u00e0n em cu1ee7a Hu1ea3i. Thu1ebf nhu01b0ng, Nu0103m Cam luu00f4n tu00ecm cu00e1ch lu1ea9n tru00e1nh, khu01b0u1edbc tu1eeb gu1eb7p Hu1ea3i vu1edbi mu1ecdi lu00fd do. Quu00e1 su1ed1t ruu1ed9t, Hu1ea3i du1eaft theo cu1ea3 Tru01b0u1eddng, Hu01b0ng u0111u1ebfn gu1eb7p Nu0103m Cam. Vu1eeba nhu00ecn thu1ea5y mu1eb7t Nu0103m Cam, Hu1ea3i "u0111u1ed9p luu00f4n: u201cAnh hu1ee9a mang đến bu1ecdn nu00f3 15.000 USD u0111u1ec3 tru1ed1n u0111i nu01b0u1edbc ngou00e0i su1ed1ng, nay bu1ecdn nu00f3 khu1ed5 quu00e1, muu1ed1n tru1ed1n mu00e0 cu0169ng khu00f4ng cu00f3 tiu1ec1n, em khu00f4ng biu1ebft phu1ea3i lu00e0m thu1ebf nu00e0ou201d. Nu0103m Cam tu00e1i mu1eb7t u0111i, ru1ed3i ku00e9o Hu1ea3i lu00ean lu1ea7u hu1ecfi nhu1ecf: u201cEm u0111u01b0a bu1ecdn nu00f3 lu00ean u0111u00e2y lu00e0m gu00ec? Sao khu00f4ng bu1ed1 tru00ed mang đến vu1ec1 Bu1eafc, cu00f3 phu1ea3i an tou00e0n hu01a1n khu00f4ng?u201d. Hu1ea3i bu1ef1c bu1ed9i: u201cAnh nu00f3i gàn bu1ecf mu1eb9, lu1ea5y u0111u00e2u ra tiu1ec1n mang lại bu1ecdn nu00f3 ra Bu1eafc?u201d. Nghu0129 mu1ed9t lu00fac, Nu0103m Cam mu1edbi ru00fat ra mu1ed9t xu1ea5p tiu1ec1n du00fai vu00e0o tay Hu1ea3i ru1ed3i nu00f3i: u201cCu00e1c chu00fa cu1ee9 nu1eb1m im, u0111u1ec3 tu1eeb tu1eeb anh tu00ednhu201d. Hu1ea3i liu1ec1n ngou1eafc tay gu1ecdi Hu01b0ng vu00e0 Tru01b0u1eddng u0111u1ebfn u0111u01b0a tu1ea5t su1ed1 tiu1ec1n u0111u00f3 mang lại chu00fang: u201cu0110u00e2y lu00e0 su1ed1 tiu1ec1n anh Nu0103m hu1ee9a. Hai thu1eb1ng mu00e0y cu1ea7m tu1ea1m, mai mu1ed1t Nu0103m Cam tu00ednh tiu1ebfpu201d. u201cLu00fac u0111u00f3, u0111iu1ec1u duy nhu1ea5t mu00e0 Nu0103m Cam tu00ednh u1ea5y chu00ednh lu00e0 tu00ecm cu00e1ch u0111u01b0a tu00f4i vu00e0o chu1ed7 chu1ebft. Nhu1eefng ngu00e0y sau u0111u00f3, Nu0103m Cam tiu1ebfp tu1ee5c im lu1eb7ng vu00e0 mu1eb7c ku1ec7 mang đến tu00f4i ngu00e0y u0111u00eam u0111u1ed1i mu1eb7t vu1edbi nhu1eefng nu1ed7i lo tu1eeb nhiu1ec1u phu00eda. Mu1ee5c u0111u00edch cu1ee7a Nu0103m Cam lu00fac nu00e0y lu00e0 u0111ang tu00ecm cu00e1ch bu1ecf ru01a1i tu00f4i, ru1ed3i u00e2m thu1ea7m u201cgu1eafp lu1eeda bu1ecf tay ngu01b0u1eddiu201d, u0111u1ea9y tu00f4i vu00e0o chu1ed7 chu1ebftu201d, Hu1ea3i tu00e2m ku1ec3 lu1ea1i. Su1ef1 yên lu1eb7ng vu00e0 du00e3 tu00e2m cu1ee7a Nu0103m Cam u0111u00e3 thu00fac u00e9p Hu1ea3i nu1ed5i nu00f3ng vu00ec bu1ecb du1ed3n vu00e0o u0111u01b0u1eddng cu00f9ng, gu00e2y su1ef1 chu00fa u00fd cu1ee7a cu01a1 quan cu00f4ng an. Khi Hu1ea3i vu00e0o tu00f9 thu00ec u0111u00e1m u0111u1ea7u tru00e2u mu1eb7t ngu1ef1a tu1eeb hai phe Dung Hu00e0 vu00e0 Nu0103m Cam su1ebd thu1ee7 tiu00eau Hu1ea3i nhanh gu1ecdn. Theo thu00f4ng tin Hu1ea3i nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c, Nu0103m Cam u0111ang tu00ecm cu00e1ch "ru00f3t tin" mang đến cu00f4ng an biu1ebft Hu1ea3i lu00e0 ku1ebb chu1ee7 mu01b0u giu1ebft Dung Hu00e0. Nu0103m Cam tu00ednh tou00e1n cu0169ng khu00e1 tinh vi, vu1edbi vu1ecb tru00ed nhu00e2n chu1ee9ng, nu1ebfu Hu1ea3i nu00eau ra vai tru00f2 chu1ee7 mu01b0u giu1ebft Dung Hu00e0 cu1ee7a anh ta thu00ec "chu1eb3ng thu1eb1ng nu00e0o vào giang hu1ed3" tin Hu1ea3i cu1ea3. Chu1ec9 cu1ea7n bu1eb1ng cu00e1ch u201cnu00e9m u0111u00e1 giu1ea5u tayu201d lu00e0 Nu0103m Cam u0111u00e3 thu00e0nh cu00f4ng vu1edbi ku1ebf u201cnhu1ea5t tiu1ec5n hu1ea1 tuy nhiên u0111iu00eauu201d. u201cNhu1eadn ru00f5 ra mu00ecnh chu1ec9 lu00e0 nhỏ tu1ed1t thu00ed tru00ean bu00e0n cu1edd sou00e1n ngu00f4i bu00e1 chu1ee7 giang hu1ed3 cu1ea3 nu01b0u1edbc, ru1ed3i bu1ecb chu00ednh ku1ebb u0111u01b0u1ee3c mu00ecnh du1ed1c su1ee9c phu00f2 tru1ee3 u00e2m thu1ea7m hu00e3m hu1ea1i, tu00f4i hu1eadn Nu0103m Cam thu1ea5u xu01b0u01a1ng. Thu1ebf mu1edbi biu1ebft, trong giang hu1ed3 bé ngu01b0u1eddi khu00f4ng tu1eeb bu1ea5t cu1ee9 thu1ee7 u0111ou1ea1n nu00e0o, u0111ang thu00e2n thiu1ebft vu1eabn nhu1eabn tu00e2m u0111u00e2m giu1ebft nhau tức thì u0111u01b0u1ee3cu201d, Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d ngu1ed9 ra sau chuu1ed7i nu0103m u1edf tu00f9. Hu1ea3i "bu00e1nh" Tu00e2m su1ef1 hoang mang trong phu00f2ng biu1ec7t giam Du00e3 tu00e2m u0111u1ea9y Hu1ea3i vu00e0o bé u0111u01b0u1eddng chu1ebft cu1ee7a Nu0103m Cam khu00f4ng khiu1ebfn Hu1ea3i hoang mang, su1ee3 hu00e3i mu00e0 cầm cố vu00e0o u0111u00f3 lu00e0 thu00e1i u0111u1ed9 chu00e1n ngu00e1n vu00e0 hu1eadn thu00f9. Trong mu1eaft Nu0103m Cam, giu1edd u0111u00e2y Hu1ea3i u0111u00e3 hu1ebft giu00e1 tru1ecb su1eed du1ee5ng, thu1eadm chu00ed cu00f3 thu1ec3 thu00ed mu1ea1ng cho mu01b0u u0111u1ed3 bu1ea9n thu1ec9u cu1ee7a hu1eafn. Khou1ea3ng cuu1ed1i thu00e1ng 05/2001, tu1ea1i nhu00e0 hu00e0ng Tu00e2n Hu1ea3i Vu00e2n (su1ed1 139 u0111u01b0u1eddng Nguyu1ec5n Tru00e3i, Phu01b0u1eddng Bu1ebfn Thu00e0nh, quu1eadn 1), vào lu00fac ngu1ed3i nhu1eadu cu00f9ng cu00e1nh u0111u00e0n em cu1ee7a mu00ecnh, Hu1ea3i thu1eed liu00ean lu1ea1c vu1edbi Nu0103m Cam nhu01b0ng u0111iu1ec7n thou1ea1i hu1ebft pin.

Xem thêm: Tin Tức Về Cộng Đồng Người Việt Ở Mỹ Trên Vnexpress, Người Mỹ Gốc Việt

Chu00ednh vu00ec thu1ebf, Hu1ea3i xoay sang mu01b0u1ee3n di u0111u1ed9ng cu1ee7a mu1ed9t vu1ecb khu00e1ch nhu01b0ng tu00ean nu00e0y khu00f4ng cho mu01b0u1ee3n. Bu1ef1c quu00e1, Hu1ea3i u0111u1ee9ng du1eady, giu00e1ng cu1ea3 chu1ed3ng u0111u0129a vu00e0o u0111u1ea7u anh ta. Hu1eafn u0111au quu00e1, u00f4m u0111u1ea7u u0111u1ed5 vu1eadt ra u0111u1ea5t, cu1ea3 nhu00e0 hu00e0ng tru1edf nu00ean nu00e1o lou1ea1n, la hu00e9t ing u1ecfi. Thu1ebf lu00e0, cu00f4ng an u1eadp u0111u1ebfn "tu00f3m cu1ed5" Hu1ea3i. Trong lúc cu00e1c bu0103ng nhu00f3m giang hu1ed3 khu00e1c u0111ang ru00e1o riu1ebft lu00f9ng su1ee5c Hu1ea3i vu00ec khou1ea3n thu00f9 lao 150 lu01b0u1ee3ng vu00e0ng thu00ec Nu0103m Cam cu0169ng ngu00e0y u0111u00eam tru1ef1c chu1edd cu01a1 hu1ed9i u0111u1ec3 u201cgiu1ebft ngu01b0u1eddi diu1ec7t khu1ea9uu201d. Chu1ec9 cu1ea7n nghe tin Hu1ea3i vu00e0o tru1ea1i tu1ea1m giam lu00e0 u0111u00e0n em cu1ee7a hu1eafn su1ebd mang lại Hu1ea3i vu1ec1 "chu1ea7u tru1eddi" ngay. Nhu01b0ng lu00fac u0111u00f3, u0111u1ec3 u0111u1ea3m bu1ea3o su1ef1 thu00e0nh cu00f4ng cu1ee7a Ban chuyu00ean u00e1n Z5-01, cu01a1 quan cu1ea3nh su00e1t u0111iu1ec1u tra u0111u00e3 mang đến xe u00e1p tu1ea3i Hu1ea3i vu1ec1 thu1eb3ng Tru1ea1i giam cu00f4ng an tu1ec9nh Tiu1ec1n Giang vào u0111u00eam. Cu1ea3m giu00e1c bu1ecb bu1eaft lu1ea7n nu00e0y ru1ea5t khu00e1c so vu1edbi nhu1eefng lu1ea7n khu00e1c, Hu1ea3i thu1ea5y cu00f3 cu00e1i gu00ec lu00e0 lu1ea1, hoang mang lo lắng mu00e0 khu00f4ng tu00e0i nu00e0o u0111u1ecdc ra tu00ean u0111u01b0u1ee3c. Hu1ea3i suy u0111ou00e1n, lu1ebd nu00e0o Hu1ea3i bu1ecb "tu00f3m" vu00ec vu1ee5 "thanh tou00e1n" Dung. Du00f9 vu1eady, nhu01b0ng Hu1ea3i vu1eabn tin Nu0103m Cam su1ebd tu00ecm cu00e1ch ku00e9o mu00ecnh ra ngou00e0i vu00ec chu00ednh su1ef1 an nguy cu1ee7a u00f4ng tru00f9m. Cu00e0ng u0111u1ee3i, Hu1ea3i cu00e0ng thu00eam hoang mang và sợ hãi hu01a1n, nhu01b0ng du00f9 thu1ebf nu00e0o Hu1ea3i vu1eabn cu1ee9ng u0111u1ea7u chu1eb3ng hu00e9 ru0103ng nu1eeda lu1eddi. Bu1ecb hu1ecfi cung ru1ea5t nhiu1ec1u lu1ea7n nhu01b0ng Hu1ea3i u0111u1ec1u lặng lu1eb7ng hou1eb7c tru1ea3 lu1eddi u201ckhu00f4ng biu1ebftu201d. Cu0169ng vu00ec lu00fac u0111u00f3 Hu1ea3i vu1eabn tin, su1ef1 ru00e0ng buu1ed9c trong phi vu1ee5 Dung Hu00e0 su1ebd khiu1ebfn Nu0103m Cam lo lu1eafng mu00e0 tu00ecm cu00e1ch cu1ee9u mu00ecnh ra ngou00e0i. u201cNhu01b0ng tu00f4i u0111u00e3 lu1ea7m, sau nhiu1ec1u ngu00e0y bu1ecb tu1ed1ng vu00e0o buu1ed3ng biu1ec7t giam thu00ec mu1edbi thu1ea5y hoang mang thu1eadt su1ef1. Tu00f4i tu1ef1 hu1ecfi lu00f2ng mu00ecnh: Sao tu00f4i lu1ea1i bu1ecb u0111u01b0a vu00e0o u0111u00e2y?. Lu1ebd nu00e0o cu01a1 quan liêu cu00f4ng an u0111u00e3 nu1eafm ru00f5 nhu1eefng hu00e0nh tung trong vu1ee5 thanh tou00e1n Dung Hu00e0 tu1eeb tru01b0u1edbc?. Chu1ec9 nhu1eefng phu1ea1m nhu00e2n mu1eafc phu1ea3i tru1ecdng tu1ed9i mu1edbi bu1ecb u0111u01b0a vu00e0o phu00f2ng biu1ec7t giam. Vào chiu1ebfc buu1ed3ng chu1eadt chu1ed9i, tu1ed1i u0111en nhu01b0 mu1ef1c, chu1ec9 cu00f3 duy nhu1ea5t mu1ed9t lu1ed7 u00f4 thou00e1ng khu00ed bu1eb1ng cu00e1i bu00e1t con, tu00f4i phu1ea3i u0111u1ed1i diu1ec7n vu1edbi bu1ea3n ngu00e3 cu1ee7a mu00ecnh. Thu00e2n hu00ecnh chu1ed7 nu00e0o cu0169ng u0111au nhu1ee9c, tu00ea cu1ee9ng vu00ec hai tay bu1ecb cu00f2ng, cu00f2n nhị chu00e2n thu00ec bu1ecb cu00f9m mu1ed9t chu1ed7u201d, Hu1ea3i nhu1edb lu1ea1i. u0110u00fang lu00e0 su1ed1ng u1edf buu1ed3ng biu1ec7t giam mu1edbi thu1ea5y su1ee3 hu00e3i gớm ngu01b0u1eddi. Nhiu1ec1u u0111u00eam tru1eafng tru00f4i qua khiu1ebfn u0111u1ea7u u00f3c Hu1ea3i quay cuu1ed3ng, lo tu1edbi mu1ee9c chu1eb3ng cu00f2n tu00e2m tru00ed nu00e0o mu00e0 nghu0129 u0111u1ebfn u0103n uu1ed1ng. Khu00f4ng thu1ec3 biu1ebft u1edf ngou00e0i cơ u0111ang diu1ec5n ra su1ef1 gu00ec nu1eefa?. Cu00f2n "con cu00e1o giu00e0" Nu0103m Cam u0111ang toan tu00ednh nhu1eefng mu01b0u mu1ed3 gu00ec?. Gu00e3 ta cu00f3 nghu0129 u0111u1ebfn u0111u00e0n em trung thu00e0nh cu1ee7a mu00ecnh vu00e0 tu00ecm cu00e1ch u0111u01b0a Hu1ea3i ra khu1ecfi nu01a1i u0111u00e2y tuyệt khu00f4ng?. Su1ef1 su1ed1ng vào giang hu1ed3 mong muốn manh, yu1ebfu u1edbt nhu01b0 tia su00e1ng vào buu1ed3ng tu1ed1i vu1eady. Hu00f4m qua cu00f2n u0111ang sung su01b0u1edbng nhu01b0 u0111u1ebf vu01b0u01a1ng vu1edbi ru01b0u1ee3u ngon vu00e0 gu00e1i u0111u1eb9p mu00e0 giu1edd u0111u00e3 u1edf giu1eefa bu1ed1n bu1ee9c tu01b0u1eddng lu1ea1nh lu1ebdo. Mu1ed7i lu1ea7n nghe tiu1ebfng lu1ea1ch cu1ea1ch, ken ku00e9t cu1ee7a cu00e1nh cu1eeda su1eaft bu1eb1ng thu00e9p mu1edf ra lu00e0 lu00f2ng Hu1ea3i lu1ea1i xu1ed1n lịch sự u0111u1ebfn lu1ea1. Cu00f3 cu00e1i gu00ec u0111u00f3 du00e2ng tru00e0o mu1ea1nh lu1eafm. Phu1ea5p phu1ecfng, hy vu1ecdng nhu01b0ng lu1ea1i hu1ee5t hu1eabng ngay lập tức u0111u01b0u1ee3c, vu00ec nhu1eadn ra u0111u00f3 chu1ec9 lu00e0 giu1edd cu01a1m nu01b0u1edbc. Cu00f2n nu1eefau2026 Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN