Lời bài hát thua một người dưng chế

Đời ai biết trước, tương lai ta sẽ ra sao?Cuộc sinh sống là bao, bởi đâu, không thương cảm nhau.Người thì lao đao, còn tín đồ kia sinh sống trong sang giàu.Anh em một nhà, cơ mà không thấy nhức lòng hay sao.ĐK:Đời như loại lá, tương lai gió cuốn bay xa(Gió cuốn cất cánh xa)Dù trước cho dù sau, như thế nào ai sinh tử ko qua,Bạc tiền lợi danh, lúc này bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình bạn bè thua một fan dưng(Toan tính dật giành tình bạn bè thua một người dưng)Một bạn dưng, nhiều lúc có nghĩa có tình(Có nghĩa tất cả tình),Đôi khi không nghỉ cho mìnhGiúp người xa cơ nào ao ước trả ơnMà trên sao? (Mà trên sao?)Ta bằng hữu một nhà, phổ biến một loại máuSanh nhau đầy đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ rước câu:Anh em như chén con nước đầyGà phổ biến một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang xem: Lời bài hát thua một người dưng chế

Cuộc sống tất cả nhiềuTiền tài vật hóa học đã làm nỗ lực đổiAnh em bộ hạ tình thânDường như vẫn quên rồi đạo lý làm cho người.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xe Mô Tô Giá Rẻ Và 15 Mẫu Tầm 50 Triệu Đáng Mua Nhất, Xe Moto The Thao Gia Re

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.