Làm bài tập lý 10

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học xuất sắc Vật Lí lớp 10, loạt bài Giải sách bài tập đồ Lí 10 (Giải SBT vật dụng Lí 10) được biên soạn bám đít theo văn bản Sách bài tập trang bị Lí 10 (SBT đồ dùng Lí 10).

Mục lục Giải sách bài tập trang bị Lí 10

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học hóa học điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 3: cân bằng và chuyển động của thứ rắn

Chương 4: các định hình thức bảo toàn

Phần 2: nhiệt học

Chương 5: hóa học khí

Chương 6: cơ sở của nhiệt đụng lực học

Chương 7: chất rắn và hóa học lỏng. Sự gửi thể


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, bestango.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đúng theo các video dạy học tập từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K mang đến teen 2k5 tại khoahoc.bestango.com