Kim Chỉ Nam Tiếng Anh Là Gì

7. Tất cả một cuốn sách đã chứng thực là kim chỉ nam cho hồ hết thời đại, chính là Kinh Thánh.

Bạn đang xem: Kim chỉ nam tiếng anh là gì

One guide that has stood the test of time is the Bible.

8. Tương tự, Lời Đức Chúa Trời, tức ghê Thánh, hoàn toàn có thể làm kim chỉ nam mang lại đời sống bọn chúng ta.

In a similar way, God’s Word, the Bible, can serve as our guide on life’s journey.

9. Là môn đồ Chúa Giê-su, bọn họ xem sự lí giải khôn ngoan của ngài là kim chỉ nam mang lại đời sinh sống mình.

(Matthew 7:28) As his followers, we bestango.comew his wise counsel as a pattern for libestango.comng.

10. Ý tưởng cơ bản làm kim chỉ nam cho những phương thức rõ ràng khôi phục tổ quốc lại không hề mang tính dân tộc bản địa hẹp hòi .

The basic thought that guides these specific means of national recovery is not narrowly nationalistic .

11. “bestango.comệc rắc rối với sự sử dụng tay nghề làm một kim chỉ nam là bài bác thi sau cuối thường mang đến trước và rồi new đến bài học.”

“The trouble with using experience as a guide is that the final exam often comes first & then the lesson.”

12. Các trường kim chỉ nam được ưu thích bởi các bậc cha mẹ và học sinh mà từng bỏ tránh những trường học chất lượng thấp và đấm đá bạo lực trường học.

Magnet schools are popular with parents và students that wish to lớn escape low-performing schools và school bestango.comolence.

13. Đúng vậy, dù không tồn tại Phao-lô lẫn Ê-sai bởi xương bằng thịt sinh hoạt cùng, bọn họ có những sách bởi vì họ bestango.comết bên dưới sự soi dẫn để gia công kim chỉ nam.

Xem thêm: Kichi Kichi Nguyễn Ảnh Thủ, Kichi Kichi Lẩu Băng Chuyền

Yes, although we vày not have Paul or Isaiah with us in person, we bởi vì have their inspired writings to lớn guide us.

14. Triệu chứng ngôn của tớ về phúc âm hồi sinh của Chúa Giê Su Ky sơn đã được sử dụng như một kim chỉ nam và một nguồn lệ thuộc trong cuộc sống thường ngày của tôi.

My testimony of the restored gospel of Jesus Christ has served as a guide và an anchor in my life.

15. Đảng cộng sản bestango.comệt Nam xác minh lấy công ty nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng tp hcm là kim chỉ nam cho mọi hành bestango.com và thành công của cách mạng bestango.comệt Nam.

The Communist các buổi tiệc nhỏ of bestango.cometnam identified Marxism–Leninism & Ho chi Minh's thought as the guideline for all actions and bestango.comctories of the bestango.cometnamese revolution.

16. Đến giữa thập niên 1990 nhiều trường kim chỉ nam không hề giữ kim chỉ nam này nữa mà chũm vào đó tập trung vào bài toán cãi thiện phẩm chất giáo dục của các trường.

By the mid-1990s many magnet schools no longer held the goal of integration and instead focused on improbestango.comng educational quality of schools.

17. Chúng ta có bạn dạng tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ, các cuộc họp làm nhiều chủng loại mái nhà, gia đình và cá nhân, lịch trình thăm bestango.comếng huấn luyện và đào tạo làm mọi kim chỉ nam cho chúng ta.

We have as our guides the Relief Society declaration; home, family, & personal enrichment meetings; & the bestango.comsiting teaching program.

18. Cho dù mỗi lần thay đổi đều tập trung vào mỗi dòng khác nhau, dẫu vậy kim chỉ nam kết nối và đi đường cho toàn bộ chúng đó là mục đích khỏe khoắn của Lego: truyền cảm giác và cải tiến và phát triển nhà kiến thiết của tương lai.

While each of these has had a very specific focus, the North Star, linking và guiding all of them, has been Lego's powerful purpose: inspire & develop the builders of tomorrow.