HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ

Học viện bao gồm trị quanh vùng I thuộc học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được ra đời năm 1953, tiền thân là các trường Đảng quần thể Tả Ngạn, khu vực Ba, quần thể Bốn, Tây Bắc, Việt Bắc giữa những năm 1953-1959. Trong quy trình xây dựng cùng phát triển, học viện đã trải trải qua nhiều thời kỳ vận động với những tên thường gọi khác nhau, đó là:

Năm 1983, hợp nhất các trường Nguyễn Ái Quốc I, II, III, IV và VI thay tên thành trường Nguyễn Ái Quốc I.

Bạn đang xem: Học viện chính trị

Đến năm 1990, triển khai quyết định số 103-QĐ/TW ngày 01 tháng 03 năm 1990 của Ban túng bấn thư Trung ương, trường Nguyễn Ái Quốc I hợp độc nhất với trường tổ chức – Kiểm tra tw lấy thương hiệu là trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I.

Năm 1993, triển khai quyết định số 61-QĐ/TW ngày 10 mon 3 năm 1993 của cục Chính trị, trường đổi tên thành Phân viện thủ đô trực thuộc học viện Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh.

Ngày 02 tháng 8 năm 2005, Bộ bao gồm trị ra đưa ra quyết định số 149-QĐ/TW đổi tên Phân viện tp hà nội thành học viện chuyên nghành Chính trị khu vực I thuộc học viện Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh.

Thực hiện đưa ra quyết định số 60-QĐ/TW ngày 07 tháng 05 năm 2007 và quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2007 và nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17 mon 02 năm 2008 của chính phủ nước nhà về tính năng nhiệm vụ của các trường thuộc khối hệ thống Học viện chủ yếu trị tổ quốc Hồ Chí Minh, học viện chuyên nghành Chính trị khu vực I thay tên thành học viện Chính trị - Hành chính khu vực I (năm 2007) thuộc học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến tháng 02 năm 2014 học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính khoanh vùng I một lần đổi tên thành học viện chuyên nghành Chính trị quanh vùng I trực thuộc học viện chuyên nghành chính trị đất nước Hồ Chí Minh theo đưa ra quyết định số 544/QĐ-HVCTQG ngày 18 tháng 02 năm 2014. Chức năng, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của học viện Chính trị quanh vùng I được qui định tại ra quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27 mon 6 năm năm trước của Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của học viện từ thời đặc điểm này là đào tạo, tu dưỡng cán cỗ dự nguồn, cán bộ lãnh đạo cai quản các cấp của Đảng và Nhà nước, huấn luyện và giảng dạy hệ cử nhân và sau đại học các chuyên ngành theo điều khoản của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. Tổ chức và thâm nhập các vận động nghiên cứu khoa học ship hàng công tác đào tạo.

Như vậy, từ một trường Đảng thành lập trong thời kỳ loạn lạc chống thực dân Pháp, với tác dụng chủ yếu lúc đầu là đào tạo, tu dưỡng cán cỗ cấp huyện cho Đảng, đơn vị nước, giao hàng sự nghiệp “kháng chiến, loài kiến quốc”, cho nay, học viện đã trở thành một đơn vị thuộc khối hệ thống Học viện bao gồm trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng nhiệm vụ ngày càng được mở rộng và đa dạng.

Học viện chính trị khoanh vùng I là trung trung khu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán cỗ khoa học tập lý luận chủ yếu trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức thiết yếu trị xã hội, những doanh nghiệp bên nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực phía Bắc; phân tích khoa học giải thích và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, các Ban, Ngành tw theo phân cấp của học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Hamster Winter White Bông Lan, Cửa Hàng Chuột Hamter Thuần Chủng / Hamster Shop

Học viện có nhiệm vụ:

- Đào tạo, tu dưỡng cán bộ lãnh đạo, làm chủ chủ chốt với dự nguồn cho cấp trưởng, phó phòng và tương đương của các Bộ, Ban, Ngành trung ương và những Sở, Huyện, Quận, Thị xã; huấn luyện và đào tạo để chuẩn chỉnh hóa chức danh công chức cho cán bộ không trực thuộc diện quy hướng cán cỗ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng chức vụ Bí thư Đảng ủy, người có quyền lực cao doanh nghiệp công ty nước trên địa phận được phân công; giảng dạy cán bộ lãnh đạo, thống trị và cán cỗ lý luận chính trị mang đến nước chúng ta Lào; đào tạo và huấn luyện cao học một vài chuyên ngành theo sự cắt cử của học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh, con đường lối, cơ chế của Đảng, công ty nước, khoa học chính trị, hành chủ yếu và một trong những ngành kỹ thuật xã hội - nhân văn không giống theo hướng: giao hàng việc cải thiện chất lượng đào tạo, tu dưỡng cán bộ, cung ứng luận cứ công nghệ cho việc xây dựng và hoàn thành xong đường lối, cơ chế của Đảng, công ty nước, tổng kết, làm riêng biệt những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh; chú ý cả nghiên cứu và phân tích cơ bạn dạng và nghiên cứu và phân tích ứng dụng, thêm lý luận cùng với thực tiễn…

- vừa lòng tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học tập theo hình thức của Đảng, đơn vị nước với của học viện chuyên nghành Chính trị non sông Hồ Chí Minh.

Học viện chính trị khu vực I bao gồm 10 đơn vị chức năng; 16 đối kháng vị đào tạo và nghiên cứu khoa học tập (gồm 13 khoa, 01 Tạp chí giáo dục đào tạo lý luận; 01 Trung tâm tin tức khoa học; 01 Viện Nghiên cứu chế độ và phạt triển). Tính mang lại tháng 06 năm 2018, học viện Chính trị khoanh vùng I gồm 323 cán bộ, viên chức. Đội ngũ cán bộ khoa học của học viện chuyên nghành có 09 PGS, TS; 57 TS; 132 Ths.

Về công tác đào tạo

Kết quả của công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2017-2018 của Học viện Chính trị khu vực vực I: Hệ thời thượng lý luận chính trị tập trung đã mở 18 lớp với tổng số 747 học viên; Hệ cao cấp lý luận bao gồm trị ko tập trung mở 21 lớp với hơn 1880 học viên; Hệ Cử nhân chính trị mang đến học viên nước cộng hòa Dân người sở hữu dân Lào có 05 lớp (mỗi năm có 1 lớp từ Lào sang); Hệ Cao học quản lý kinh tế tài chính với 40 học viên; 11 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về Công tác Kiểm tra Đảng, Công tác Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy, với số lượng 81 học viên.

Về công tác nghiên cứu khoa học

Trong giai đoạn 2010-2015, ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cơ sở được cấp khiếp phí theo nguồn ngân sách nhà nước phân bổ, Học viện chủ trì thực hiện 09 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài nghiên cứu cơ bản NAFOSTED theo sự đầu tư, quản lý trực tiếp của Bộ Khoa học và Công nghệ. Học viện tổ chức 09 hội thảo quốc gia và quốc tế (trong đó có 02 Hội thảo quốc tế).

Năm 2016, triển khai nghiên cứu đôi mươi đề tài cấp Bộ và cơ sở các loại. Trong đó có 18 đề tài đạt loại xuất sắc. Năm 2017, có 66 đề tài cấp Bộ và cơ sở sẽ được triển khai trong các số đó 06 đề tài cấp bộ, 18 đề tài cửa hàng phân cấp, 31 đề tài đại lý tự chủ, 04 đề tài do quỹ Nafoted tài trợ, 05 đề tài cấp tỉnh/thành phố, 02 đề tài cung cấp Nhà nước.

Về hợp tác quốc tế

Hiện nay, học viện chuyên nghành Chính trị quanh vùng I gồm quan hệ phù hợp tác nghiên cứu và phân tích khoa học với những nước: Trung Quốc, Lào, Nga, Úc, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản... Với khá nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, những tổ chức nước ngoài khác.

Về các đại lý vật chất

Cơ sở thứ chất, kỹ thuật, trang máy của học viện đã được chi tiêu xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đến nay, khối hệ thống giảng đường, thư viện, nhà ở học viên, đơn vị hiệu bộ, trang thiết bị dạy dỗ học từng bước được văn minh hóa, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu ship hàng học tập, giảng dạy, phân tích của học viện.