Giáo trình giao tiếp sư phạm

Giáo trình giao tiếp sư phạm: Phần 1 đem đến những sự việc chung về giao tiếp sư phạm, trình bày một cách bao hàm những vấn đề lí luận cơ phiên bản về giao tiếp sư phạm như: tư tưởng về giao tiếp, tiếp xúc sư phạm, phần đông phương diện của tiếp xúc sư phạm, đầy đủ yếu tố chi phối tiếp xúc sư phạm.

Bạn đang xem: Giáo trình giao tiếp sư phạm

Để cầm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


*

nxbdhsp.edu.vnM ãsó: 01.01.05/89- G T 2014 iv iụ cLỤ CTrangLÓI NỚI OẢU ................................................................................................................... 5Phần LNIIŨNGVẤN 1)1-CI lUNG VR GIAO TIẾP sư PH Ạ M ............................... 71. Khái niệm giao tiếp và giao tiếp sư phường h ạ m ........................................................81.1. Các cách tiếp cận hiện tại tượng giao tiếp .................................................. 81.2. Có mang giao t iế p .................................................................................... 231.3. Tiếp xúc với tư giải pháp m ột hoạt đ ộ n g .......................................................281.4. đông đảo quy công cụ tâm lí giao t i ế p ............................................................... 311.5. định nghĩa vé tiếp xúc sư p. H ạ m .............................................................. 441.6. Càc quá trình của vượt trình tiếp xúc sư p h ạ m .................................... 482. Phần lớn phưưng diộm của tiếp xúc sư p h ạ m .................................................. 512.1. Mục đích cùa tiếp xúc sư phạm ........................................................... 512.2. Nội dung của giao liếp sư phạm ............................................................ 522.3.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình Lớp 10 Có Lời Giải Chi Tiết, Giải Bài Tập Hình Học 10 Hay Nhất, Ngắn Gọn

(Tiức năng của tiếp xúc sư phường h ạ m ..........................................................552 .4 .1lai mạt của giao tiếp sư p. H ạ m ............................................................... 582.5. Phong cách tiếp xúc sư phạm .................................................................582.6. Các phương tiện giao tiếp sư p h ạ m ........................................................ 632.7. Dạc trirng của tiếp xúc sư p h ạ m ............................................................ 742.8. Những nguyên tác tiếp xúc sư p h ạ m .......................................................... 752.9. Kĩ nSng giao liếp sir p h ạ m ..........................................................................793. Phần đông yếu tố bỏ ra phối tiếp xúc sư p h ạ m ......................................................883.1.3.2.3.3.3.4.Mực tiêu giáo d ụ c ........................................................................................88Dối tượng giao tiếp sư phường h ạ m ..................................................................... 89Các mẫu mã khi hóa học và đăc trimg giao t i ế phường ................................................ 92Ilối cành giao lưu nước ngoài hiện n a y ......................................................... 93Phản 2: PIIÁTTRIÌ-N NANGlựcGIAO TIẾPsư p h ạ m.....................................951. Phát triển năng lực nhận thức trong tiếp xúc sư phường h ạ m ............................951.1.Nhận biết trạng thái cảm xúc ....................................................................951.2.Nhận biôì ý định, thái đ ộ ....................................................................... 962. Phạt triển năng lực làm chủ bản thân trong tiếp xúc sư phường h ạ m .............. 982.1. Tài năng tự thừa nhận thức ................................................................................982.2. Tài năng xác định giá trị ............................................................................ 992.3. Kĩ năng kiểm soát cảm xúc....................................................................... 99