Gen Tiếng Anh Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bestango.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Gen tiếng anh là gì

Các quan điểm của những ví dụ ko mô tả ý kiến của các biên tập viên bestango.com bestango.com hoặc của bestango.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Điều Kỳ Diệu Của Cuộc Sống, Điều Kì Diệu Xung Quanh Cuộc Sống Của Tôi

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bestango.com English bestango.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語