Bán kính trái đất

*
*
*
*
*
huber nelson meneses ruiz dijo

Từ địa điểm tôi vẫn đứng xuất xắc nói đúng ra là vẫn ngồi, cho đến khi tôi quốc bộ (xe hơi, bến tàu, thuyền) thẳng qua BÊN trong của trái đất cho tới đâu là bạn dạng thân khác của tôi, fan cũng vẫn ngồi sinh hoạt bàn thao tác và từ thời điểm cách đây 12.756 km? Vâng, cùng cũng từ bỏ nơi trước đây tôi đã có viết tới con đường trên trái đất với 6.378 km với từ đó mang đến nơi mà bạn dạng thân tôi đang ở và 6.378 km khác, thêm vào đó estremos (từ đường dẫn đến bờ biển), họ cho một khoảng cách của 12.756 km? ĐúngĐó chưa hẳn là khoảng cách của quả bóng, quả cầu hay trái khu đất DANDOLE LA BUELTA cách trên mặt phẳng đất với nước, từ bàn thao tác làm việc của tôi cho đến khi nó lại tới bàn của tôi? Không