Độ Phóng Đại Của Kính Hiển Vi Với Độ Dài Quang Học

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Độ thổi phồng của kính hiển vi với độ dài quang học tập δ = 12 (cm) là k 1 = 30. Tiêu cự của thị kính f 2 = 2cm và khoảng nhìn được rõ ngắn nhất của mắt người quan sát là Đ = 30 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi đó khi nhìn chừng sinh sống vô cực là:

A.Bạn vẫn xem: Độ thổi phồng của kính hiển vi với độ lâu năm quang học 75 (lần).

Bạn đang xem: Độ phóng đại của kính hiển vi với độ dài quang học

B.180 (lần).

C. 450 (lần).

D.900 (lần).

Một tín đồ mắt không có tật quan gần kề một vật qua 1 kính hiển vi quang học tập trong tâm trạng mắt ko điều tiết. Mắt fan đó có điểm rất cận bí quyết mắt 25 cm. Thị kính tất cả tiêu cự 4 cm và vật ở giải pháp vật kính 13/12cm. Lúc đó độ bội giác của kính hiển vi bởi 75. Tiêu cự đồ vật kính f 1 và độ nhiều năm quang học tập δ của kính hiển vi này là

A. f 1 = 1 c m v à δ = 12 c m .

B. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 12 c m .

C. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 12 c m .

D. f 1 = 0 , 5 c m v à δ = 13 c m .


*

Đáp án A

Quan gần kề kính hiển vi sinh sống trạng thái đôi mắt không điều tiết là nhìn chừng ở vô cực. → G = δ D f 1 f 2 = 75 = δ .0 , 25 f 1 .0 , 04 → δ = 12 f 1

Dựa trên những đáp án thì chỉ có đáp án A là thỏa mãn nhu cầu được đk trên.

Một tín đồ mắt không có tật quan gần kề một vật qua 1 kính hiển vi quang học trong tâm trạng mắt ko điều tiết. Mắt fan đó bao gồm điểm cực cận cách mắt 25 cm. Thị kính tất cả tiêu cự 4 centimet và thứ ở giải pháp vật kính 13 12 cm. Lúc đó độ bội giác của kính hiển vi bởi 75. Tiêu cự đồ kính f 1 cùng độ lâu năm quang học δ của kính hiển vi này là

A. f 1 = 1 centimet và δ = 12 cm.

B. f 1 = 0 , 5 cmvà δ = 12cm.

C. f 1 = 1 cmvà δ = 13cm.

Quan tiếp giáp kính hiển vi sống trạng thái đôi mắt không thay đổi là ngắm chừng ngơi nghỉ vô cực.

+ Dựa trên các đáp án thì chỉ gồm đáp án A là đáp ứng nhu cầu được đk trên.

Xem thêm: Toplist 10 Cửa Hàng Bán Quần Bò Thụng Nam Hà Nội Chất Lừ Được Đánh Giá Cao

Đáp án A

Gọi f 1 , f gấp đôi lượt là tiêu cự của vật kính cùng thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng chừng cực cận của fan quan sát, δ là độ lâu năm quang học của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi lúc ngắm chừng ngơi nghỉ vô cực được xem theo công thức

A. G ∞ = f 2 . Đ δ . F 2

B. G ∞ = f 1 . F 2 δ . Đ

C. G ∞ = δ . Đ f 1 . F 2

D. G ∞ = δ . F 1 Đ . F 2

Gọi f1, f2 lần lượt là tiêu cự của trang bị kính với thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng cực cận của tín đồ quan sát, δ là độ lâu năm quang học tập của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi lúc ngắm chừng sống vô cực được tính theo công thức

A. G ∞ = f 2 Đ δ f 2

B. G ∞ = f 1 f 2 δ . Đ

C. G ∞ = δ Đ f 1 f 2

D. G ∞ = f 1 . δ Đ . F 2

Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f 1 = 1 c m , thị kính có tiêu cự f 2 = 4 c m . Độ nhiều năm quang học tập δ = 16 centimet . Người quan sát có mắt không có tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là trăng tròn cm. Tính độ bội giác của ảnh trong các trường hợp người xem ngắm chừng làm việc vô cực và điểm rất cận. Coi đôi mắt đặt ngay cạnh kính.


*

+ quá trình tạo hình ảnh của kính hiển vi y như quá trình tạo hình ảnh qua hệ hai thấu kính ghép đồng trục và được nắm tắt qua sơ đồ sau:


*

* lúc ngắm chừng hình ảnh A 2 B 2 sinh sống điểm cực cận của mắt, ta có:


*

*

Vật kính của một kính hiển vi tất cả tiêu cự f1=1 cm, thị kính tất cả tiêu cự f2=4cm. Độ dài quang học δ =16 cm. Người quan sát có mắt không tồn tại tật và tất cả khoảng nhìn thấy được rõ ngắn nhất là 20 cm. Tính độ bội giác của ảnh trong những trường hợp người xem ngắm chừng ở vô rất và điểm rất cận. Coi mắt đặt gần kề kính

Vật kính và thị kính của một kính hiển vi bao gồm tiêu cự là f 1 = 0,5 centimet và f 2 = 25 mm, có độ dài quang học là 17 cm. Người quan sát có tầm khoảng cực cận là trăng tròn cm. Độ bội giác của kính lúc ngắm chừng ngơi nghỉ vô cực làA.272.B.0,272.C.2,72.D.27,2

Một người rất có thể nhìn rõ những vật cách mắt tự 15 cm mang đến 50 cm, đặt mắt gần cạnh vào thị kính của kính hiển vi nhưng mà vật kính với thị kính gồm tiêu cự theo lần lượt là 0,5 cm, 4 cm. Độ lâu năm quang học tập của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác rất có thể là

A. 131.

B.162.

C.155.

D.190.

Chọn C

+ Sơ đồ tạo ra ảnh:

A B ⎵ d 1 → O 1 A 1 B 1 ⎵ d 1 / d 2 ⎵ l = f 1 + δ + f 2 = đôi mươi , 5 → O 2 A 2 B 2 ⎵ d 2 / d M = O C C ; O C V ⎵ 0 → M a t V

+ Độ bội giác theo định nghĩa:

G = α α 0 = tung α chảy α 0 = A 2 B 2 d M A B O C C = k 1 k 2 O C C d M = − d 1 / d 2 / d 1 " d 2 O C C d M

⇒ G = d 1 / O C C d 1 d 2 = d 1 / − f 1 f 1 . O C C d 2 = l − d 2 − f 1 f 1 . O C C d 2 = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2

+ lúc ngắm chừng sống điểm cực cận:

d M = O C C = 15 c m ⇒ d 2 / = − 15 c m

⇒ d 2 = d 2 / f 2 d 2 / − f 2 = 60 19 ⇒ G C = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2 = 160

+ khi ngắm chừng làm việc điểm rất viễn:

d M = O C V = 50 c m ⇒ d 2 / = − 50 c m ⇒ d 2 = d 2 / f 2 d 2 / − f 2 = 100 27 ⇒ G V = δ + f 2 − d 2 f 1 . O C C d 2 = 132 ⇒ 132 ≤ G ≤ 160

Đúng 0
comment (0)

Một người rất có thể nhìn rõ các vật phương pháp mắt tự 15 cm cho 50 cm, đặt mắt gần kề vào thị kính của kính hiển vi mà vật kính với thị kính bao gồm tiêu cự theo thứ tự là 0,5 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác có thể là

A. 131.

B. 162.

C. 155.