Điểm Chuẩn Đại Học Neu

Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học tài chính quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, với 54 công tác đào tạo. Ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào (Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đh hệ chủ yếu quy năm 2021 của ngôi trường Đại học kinh tế Quốc dân là 20 điểm.

Điểm chuẩn ĐH kinh tế tài chính Quốc Dân 2021 đã được công bố ngày 15/9, Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh của 54 ngành dưới đây.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học neu

Điểm chuẩn Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học tài chính Quốc Dân năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học kinh tế Quốc Dân - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 28.05
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 28.25
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 28.3
4 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 28.15
5 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 28.1
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 27.35
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 27.65
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 28.1
9 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D07 27.55
10 7340121 Kinh doanh mến mại A00; A01; D01; D07 27.9
11 CT1 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 27.6
12 CT2 Tài chủ yếu công A00; A01; D01; D07 27.5
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 27.9
14 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 27.7
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
16 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 27.55
17 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 27.5
18 7310108 Toán gớm tế A00; A01; D01; D07 27.4
19 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 27.5
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.3
21 7480101 Khoa học thiết bị tính A00; A01; D01; D07 27
22 7380107 Luật ghê tế A00; A01; D01; D07 27.35
23 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 27.1
24 7310107 Thống kê gớm tế A00; A01; D01; D07 27.3
25 7340116 Bất hễ sản A00; A01; D01; D07 27.2
26 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 27.2
27 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 27.2
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 27
29 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D01; D07 26.9
30 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 27.05
31 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; B00 27.7
32 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; B00 27.5
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.9
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 26.95
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; B00 26.95
36 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; C03; C04 28.1
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) A01; D01; D09; D10 37.3
38 POHE Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh thông số 2) A01; D01; D07; D09 36.75
39 EBBA Quản trị marketing (E-BBA) A00; A01; D01; D07 27.05
40 EPMP Quản lý công và chế độ (E- PMP) A00; A01; D01; D07 26.85
41 EP02 Định tầm giá Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) A00; A01; D01; D07 26.95
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong kinh tế & kinh doanh (DSEB) A00; A01; D01; D07 26.95
43 EP05 Kinh doanh thu (E-BDB) A00; A01; D01; D07 27.15
44 EP06 Phân tích kinh doanh (BA) A00; A01; D01; D07 27.3
45 EP07 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) A01; D01; D07; D10 27.1
46 EP08 Quản trị chất lượng và Đổi new (E-MQI) A01; D01; D07; D10 27.1
47 EP09 Công nghệ tài chính (BFT) A00; A01; D01; D07 27.1
48 EP04 Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.3
49 EP12 Kiểm toán tích hợp bệnh chỉ thế giới (AUD-ICAEW) A00; A01; D01; D07 27.55
50 EP13 Kinh tế học tập tài chủ yếu (FE) A00; A01; D01; D07 26.95
51 EP01 Khởi nghiệp và phát triển sale (BBAE) A01; D01; D07; D09 36.45
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) A01; D01; D09; D10 36.6
53 EP10 Đầu tứ tài chủ yếu (BFI) A01; D01; D07; D10 37.1
54 EP14 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp bệnh chỉ quốc tế (LSIC) A01; D01; D07; D10 37.55
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị tởm doanh ---
10 7340121 Kinh doanh thương mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài chủ yếu công ---
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phân phát triển ---
18 7310108 Toán kinh tế ---
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học thứ tính ---
22 7380107 Luật tởm tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê kinh tế ---
25 7340116 Bất rượu cồn sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường ---
30 7850103 Quản lý khu đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) ---
38 POHE Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE - giờ Anh thông số 2) ---
39 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và chính sách (E- PMP) ---
41 EP02 Định giá tiền Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học tài liệu trong kinh tế & kinh doanh (DSEB) ---
43 EP05 Kinh doanh số (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích sale (BA) ---
45 EP07 Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị unique và Đổi mới (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài bao gồm (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tài thiết yếu (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển kinh doanh (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) ---
53 EP10 Đầu bốn tài thiết yếu (BFI) ---
54 EP14 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng tích hợp chứng chỉ nước ngoài (LSIC) ---
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên

Xem thêm: Cả Một Đời Ân Oán - Xem Phim Tập 63 Full Hd

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310106 Kinh tế quốc tế ---
2 7340120 Kinh doanh quốc tế ---
3 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng ---
4 7340115 Marketing ---
5 7340122 Thương mại năng lượng điện tử ---
6 7810201 Quản trị khách sạn ---
7 7340301 Kế toán ---
8 7340302 Kiểm toán ---
9 7340101 Quản trị khiếp doanh ---
10 7340121 Kinh doanh mến mại ---
11 CT1 Ngân hàng ---
12 CT2 Tài thiết yếu công ---
13 CT3 Tài bao gồm doanh nghiệp ---
14 7340404 Quản trị nhân lực ---
15 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành ---
16 7310101 Kinh tế ---
17 7310105 Kinh tế phân phát triển ---
18 7310108 Toán tởm tế ---
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý ---
20 7480201 Công nghệ thông tin ---
21 7480101 Khoa học máy tính ---
22 7380107 Luật tởm tế ---
23 7380101 Luật ---
24 7310107 Thống kê tởm tế ---
25 7340116 Bất hễ sản ---
26 7340401 Khoa học quản lý ---
27 7340403 Quản lý công ---
28 7340204 Bảo hiểm ---
29 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường ---
30 7850103 Quản lý khu đất đai ---
31 7310104 Kinh tế đầu tư ---
32 7340409 Quản lý dự án ---
33 7620114 Kinh doanh nông nghiệp ---
34 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
35 7850102 Kinh tế khoáng sản thiên nhiên ---
36 7320108 Quan hệ công chúng ---
37 7220201 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) ---
38 POHE Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh thông số 2) ---
39 EBBA Quản trị kinh doanh (E-BBA) ---
40 EPMP Quản lý công và cơ chế (E- PMP) ---
41 EP02 Định chi phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) ---
42 EP03 Khoa học dữ liệu trong kinh tế & marketing (DSEB) ---
43 EP05 Kinh lợi nhuận (E-BDB) ---
44 EP06 Phân tích kinh doanh (BA) ---
45 EP07 Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) ---
46 EP08 Quản trị unique và Đổi new (E-MQI) ---
47 EP09 Công nghệ tài chủ yếu (BFT) ---
48 EP04 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) ---
49 EP12 Kiểm toán tích hợp hội chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW) ---
50 EP13 Kinh tế học tập tài thiết yếu (FE) ---
51 EP01 Khởi nghiệp cùng phát triển marketing (BBAE) ---
52 EP11 Quản trị khách hàng sạn thế giới (IHME) ---
53 EP10 Đầu tứ tài thiết yếu (BFI) ---
54 EP14 Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng tích hợp bệnh chỉ quốc tế (LSIC) ---
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm bốn duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn mức giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc gớm Te Quoc Dan 2021 chính xác nhất trên bestango.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Những lần nữ sinh bị tung clip 'nóng' chấn động mạng

 • Làm mô hình nhà bằng que kem đơn giản

 • Học cắt tóc ở đâu hà nội

 • Quán cafe làm việc hcm

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.