Danh mục đồ chơi theo thông tư 02

- lựa chọn loại thành phầm - Khu vui chơi liên hoànĐồ chơi công viênThế giới trang bị chơiCho thuê thứ chơiĐồ chơi bên cạnh trời
*

*

*

*

sales:
*
Giỏ hàng (0 sp)
Chi tiết thành phầm

 

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục Đồ sử dụng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục đào tạo mầm non 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày thứ 3 tháng 12 trong năm 2007 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ, phòng ban ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Thông bốn số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 mon 7 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non;

Theo ý kiến đề xuất của viên trưởng Cục đại lý vật hóa học và trang bị trường học, đồ đùa trẻ em; Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học technology và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ra quyết định :

Điều 1.

Bạn đang xem: Danh mục đồ chơi theo thông tư 02

Ban hành đương nhiên Thông tư này hạng mục Đồ dùng - Đồ đùa - Thiết bị dạy học về tối thiểu sử dụng cho giáo dục và đào tạo mầm non; bao hàm 6 đội lớp sau :

- team trẻ 3 - 12 tháng tuổi.

- team trẻ 12 - 24 mon tuổi.

- nhóm trẻ 24 - 36 mon tuổi.

- Lớp chủng loại giáo 3 - 4 tuổi.

- Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi.

Xem thêm: Mua Điện Thoại Trả Góp Không Trả Trước 0 Đồng 2021, Mua Điện Thoại Trả Trước 0 Đồng 2021

- Lớp chủng loại giáo 5 - 6 tuổi.

Điều 3.Căn cứ vào danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học về tối thiểu dùng cho giáo dục và đào tạo mầm non ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện có trách nhiệm chỉ đạo việc cài đặt sắm, từ bỏ làm, sưu tầm, thực hiện và bảo quản thiết bị ship hàng dạy học tập tại các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non.

Điều 4.Chánh Văn phòng; cục trưởng Cục các đại lý vật hóa học và đồ vật trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, technology và Môi trường; Thủ trưởng những đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản và Giám đốc những sở giáo dục đào tạo và huấn luyện chịu trọng trách thi hành Thông tư này./.