Đại Học Nội Vụ Điểm Chuẩn 2018

bestango.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Nội vụ hà thành (Cơ sở TP.HCM)

**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học tập Nội vụ hà nội thủ đô (Cơ sở TP.HCM)để mang thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vàoTrường Đại học Nội vụ tp hà nội (Cơ sở TP.HCM) như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Kết trái thi trung học phổ thông QG

Học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Quản lý đơn vị nước

14 (A00, D01, D15)

15 (C00)

19 (A00, D01, D15)

20 (C00)

15,5

20

18

26

Luật

14 (A00, A01, D01)

15 (C00)

21 (A00, A01, D01)

22 (C00)

A00, D01, C00: 16

A01: 17

A00, D01, C00: 21

A01: 22

22

26,2

Quản trị văn phòng

14

18

A01: 16,5

D01, D15, C00: 15,5

A01: 21

D01, D15, C00: 20

22

26

Lưu trữ học

15

18

14,5

18

D14, C00, C03: 15

C19: 16

D14, C00, C03: 20

C19: 21

Tìm hiểu các trường ĐH quanh vùng Miền Nam để sớm có đưa ra quyết định chọn ngôi trường nào đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*