CÔNG THỨC TÍNH NHANH HÓA VÔ CƠ

Công thức giải nhanh hóa học là chủ đề được rất nhiều học sinh cũng giống như giáo viên quan tiền tâm. Có không ít dạng bài bác tập yên cầu cần sử dụng công thức giải nhanh hóa học. Quan sát chung, nhằm giải được các dạng bài xích tập này yêu cầu bạn cần nắm được phương pháp giải nhanh hóa học tập vô cơ cũng giống như hữu cơ, đồng thời triết lý cơ bạn dạng đến nâng cấp về hóa học. Nhằm mục đích giúp các bạn nhanh nệm ôn tập được chủ đề này, bestango.com đã tổng hợp chủ thể “70 phương pháp giải nhanh hóa học vô cơ cùng hữu cơ thi đại học” một cách chi tiết và chũm thể, cùng tò mò nhé!. 


Mục lục

1 công thức giải nhanh hóa học đại cương trong đề thi đại học2 cách làm giải nhanh hóa học tập vô cơ3 công thức giải nhanh hóa học hữu cơ

Công thức giải nhanh hóa học tập đại cương trong đề thi đại học

Cách tính pH

Dạng 1: dung dịch axit yếu HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)


Trong đó: 

(alpha) là độ điện ly.(C_a) là mật độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp bao gồm axit yếu HA và muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: hỗn hợp bazơ yếu đuối BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Tính hiệu suất phản nghịch ứng tổng đúng theo (NH_3)

H% = (2-2fracM_XM_Y)

%(V_NH_3, trong, Y = (fracM_XM_Y-1).100)

Trong đó:

X: các thành phần hỗn hợp ban đầu.Y: hỗn hợp sau

Điều kiện: tỉ trọng mol (N_2) cùng (H_2) là 1:3

*

Công thức giải nhanh hóa học vô cơ

Các việc về (CO_2)

Dạng 1: Tính lượng kết tủa khi kêt nạp hết lượng (CO_2) và dung dịch (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: số mol kết tủa nhỏ dại hơn hoặc bằng số mol (CO_2)Công thức: (n_ket, tua = n_OH^- – n_CO_2)Dạng 2: Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng (CO_2) vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH với (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2)Điều kiện: (n_CO_3^2- leq n_CO_2)Công thức: (n_CO_3^2- = n_OH^- n_CO_2)Cần so sánh (n_CO_3^2-) với (n_Ca) và (n_Ba) nhằm tính lượng kết tủa.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa vô cơ

Dạng 3: Tính thể tích (CO_2) đề nghị hấp thụ hết vào dung dịch (Ca(OH)_2) hoặc (Ba(OH)_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_CO_2 = n_ket, tua)hoặc (n_CO_2 = n_OH^- – n_ket, tua)

Các bài toán về nhôm – kẽm

Dạng 1: Tính lượng NaOH đề xuất dùng mang lại dung dịch (Al^3+) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu cầuCông thức: (n_OH^- = 3n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Al^3+- n_ket, tua)Dạng 2: Tính lượng NaOH bắt buộc cho vào các thành phần hỗn hợp (Al^3+) và (H^+) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^-, min = 3n_, ket, tua + n_H^+)(n_OH^-, max = 4n_Al^3+- n_, ket, tua + n_H^+)Dạng 3: Tính lượng HCl nên cho vào hỗn hợp (Na) hoặc (NaAlO_2) để thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua)Dạng 4: Tính lượng HCl yêu cầu cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và (Na) hoặc (NaAlO_2) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_H^+ = n_ket, tua + n_OH^-)hoặc (n_H^+ = 4n_AlO_2^-- 3n_ket, tua + n_OH^-)Dạng 5: Tính lượng NaOH đề xuất cho vào hỗn hợp (Zn^2+) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầuCông thức: (n_OH^- = 2n_ket, tua)hoặc (n_OH^- = 4n_Zn^2+ – 2n_ket, tua)

Các bài toán về (HNO_3)

Dạng 1: Kim loại tác dụng với (HNO_3) dư

Tính lượng kim loại tính năng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của kim loại trong muối bột nitrat(i_spk) là số e mà lại (N^+5) thừa nhận vào

Nếu gồm Fe công dụng với (HNO_3) thì sẽ tạo nên muối (Fe^2+), không chế tạo muối (Fe^3+).

Xem thêm: NhữNg Kỳ Quan ĐN 6 Kỳ Quan Nước Tuyệt Đẹp Trên Thế Giới

Tính khối lượng muối nitrat chiếm được khi cho hỗn hợp kim loại tính năng với (HNO_3) dư (sản phẩm không tồn tại (NH_4NO_3))

Công thức: (m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

Tính trọng lượng muối nitrat thu được lúc cho các thành phần hỗn hợp sắt và oxit sắt tác dụng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính cân nặng muối thu được lúc cho tất cả hổn hợp sắt và các oxit sắt tác dụng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính trọng lượng muối thu được khi hòa tan tất cả hổn hợp sắt và các oxit sắt tính năng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính cân nặng kim loại ban sơ trong việc oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) các thành phần hỗn hợp A (R dư cùng oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + thành phầm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính trọng lượng sắt đã dùng ban đầu, biết thoái hóa lượng sắt này bằng oxi được hỗn hợp rắn X. Kết hợp hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng giải tỏa khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Các câu hỏi về (H_2SO_4)

Dạng 1: Kim loại tính năng với (H_2SO_4) đặc, lạnh dư

Tính khối lượng muối sunfat 

(m_m = m_KL + frac962sum n_spk.i_spk = m_KL + 96(3n_S + n_SO_2 + 4n_H_2S))

Tính khối lượng kim loại tác dụng với (H_2SO_4) đặc, rét dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Tính số mol axit gia nhập phản ứng: (n_H_2SO_4 = sum n_spk.(fraci_spk2 + so, S, trong, spk) = 4n_S + 2n_SO_2 + 5n_H_2S)

Dạng 2: tất cả hổn hợp sắt và oxit sắt tính năng với (H_2SO_4) đặc, rét dư

(m_m = frac400160(m_hh + 8.6n_S + 8.2n_SO_2 + 8.8n_H_2S))

Công thức tính cân nặng muối thu được khi kết hợp hết tất cả hổn hợp (Fe, FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4) bởi (H_2SO_4) đặc, lạnh dư giải hòa khí (SO_2)

(m_m = frac400160(m_hh + 16n_SO_2))

Dạng 3: Tính trọng lượng kim loại ban sơ trong câu hỏi oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) tất cả hổn hợp A (R dư và oxit của R) (overset+H_2SO_4, d ightarrow R(SO_4)_n + H_2O) + thành phầm khử

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = fracM_R80)

Để đơn giản dễ dàng nếu là Fe: (m_Fe = 0,7m_hh + 5,6n_e, trao, doi)

Nếu là Cu: (m_Cu = 0,8m_hh + 6,4n_e, trao, doi)

Kim các loại (R) chức năng với (HCl, H_2SO_4) tạo ra muối với giải phóng (H_2)

Độ tăng (giảm) cân nặng dung dịch phản bội ứng đang là:

(Delta m = m_KL – m_H_2)

Kim một số loại R hóa trị x tính năng với axit thường:(n_R.x = 2n_H_2)

Dạng 1: kim loại + HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (H_2)

(m_m, clorua = m_KL, pu + 71n_H_2)

Dạng 2: sắt kẽm kim loại + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (H_2)

(m_m, sunfat = m_KL, pu + 96n_H_2)

Muối chức năng với axit

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối bột cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Dạng 3: Muối sunfit + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (SO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, sunfit – (80 – 71)n_SO_2)

Dạng 4: Muối sunfit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối bột sunfat + (SO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, sunfit + (96-80)n_SO_2)

Oxit tác dụng với axit chế tạo ra muối và nước

Có thể xem phản nghịch ứng là: ( + 2 ightarrow H_2O Rightarrow n_O/oxit = frac12n_H)

Dạng 1: Oxit + dd (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 80n_H_2SO_4)

Dạng 2: Oxit + dd HCl ( ightarrow) muối clorua + (H_2O)

(m_m = m_oxit + 55n_H_2O = m_oxit + 27,5n_HCl)

Các bội phản ứng nhiệt luyện

Dạng 1: Oxit tác dụng với chất khửTrường hợp 1: Oxit + CO: (R_xO_y + yCO ightarrow xR + yCO_2)

R là những kim loại sau Al

Phản ứng (1) hoàn toàn có thể viết gọn như sau:

(_oxit + co ightarrow CO_2)

Trường vừa lòng 2: Oxit + (H_2): (R_xO_y + yH_2 ightarrow xR + yH_2O)

R là những kim loại sau Al

Phản ứng (2) hoàn toàn có thể viết gọn gàng như sau:

(_oxit + H_2 ightarrow H_2O)

Trường vừa lòng 3: Oxit + Al (phản ứng nhiệt độ nhôm): (3R_xO_y + 2yAl ightarrow 3xR + yA_2O_3)

Phản ứng (3) hoàn toàn có thể viết gọn như sau:

(3_oxit + 2Al ightarrow Al_2O_3)

Cả 3 ngôi trường hợp gồm công thức chung:

(n_/oxit = n_CO = n_H_2 = n_CO_2 = n_H_2O)

(m_R = m_oxit – m_/oxit)

Dạng 2: Thể tích khí thu được khi mang lại hỗn hợp sản phẩm sau bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm ((Al + Fe_2O_3)) công dụng với (HNO_3)

(n_khi = fraci_spk3<3n_Al + (3x-2y)n_Fe_xO_y>)

Dạng 3: Tính lượng Ag hình thành khi mang lại a (mol) sắt vào b (mol) (AgNO_3), ta so sánh:(3a > b Rightarrow n_Ag = b)(3a

*

Công thức giải cấp tốc hóa học tập hữu cơ

Tính số link pi của (C_xH_yO_zN_tCl_m)

(k = frac2 + sum n_i(x_i – 2)2 = frac2+2x+t-y-m2)

(n: số nguyên tử, x: số hóa trị)

k = 0: chỉ có liên kết đơnk = 1: 1 liên kết đôi = 1 vòngk = 2: 2 liên kết đôi = 2 vòng

Dựa vào bội nghịch ứng cháy

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

***Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, khi cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A gồm số (pi = (k+1)).

Tính số đồng phân

Dạng 1: Ancol no, solo chức

Số đồng phân của ancol solo chức, no = (2^n-2)

Dạng 2: Anđehit đối chọi chức, no

Số đồng phân của anđehit đối kháng chức, no = (2^n-3)

Dạng 3: Este no, đối chọi chức

Số đồng phân của este đối chọi chức, no = (2^n-2)

Dạng 4: Amin 1-1 chức, no

Số đồng phân của amin solo chức, no = (2^n-1)

Dạng 5: Este đơn chức, no

(frac(n-1)(n-2)2)

Dạng 6: Xeton solo chức, no

(frac(n-2)(n-3)2)

Số trieste tạo vị glixerol cùng n axit béo

Số trieste = (frac12n^2(n+1))

Tính số n peptit tối đa tạo bởi x amino axit không giống nhau 

Số n peptit tối đa = (x^n)

Tính số ete tạo bởi n ancol đơn chức

Số ete = (fracn(n+1)2)

Số team este

Số team este = (fracn_NaOHn_este)

Amino axit A có CTPT ((NH_2)_x – R – (COOH)_y)

(x = fracn_HCln_A)

(y = fracn_NaOHn_A)

Công thức tính số C của ancol no, este no hoặc ankan phụ thuộc phản ứng cháy

Số C của ancol no hoặc ankan = (fracn_CO_2n_H_2O – n_CO_2)

(với (n_H_2O > n_CO_2))

Công thức tính khối lượng ancol 1-1 chức no hoặc tất cả hổn hợp ancol đối chọi chức no 

Đây là bí quyết tính trọng lượng ancol đối kháng chức no hoặc hỗn hợp ancol 1-1 chức no theo khối lượng khí cacbonic và khối lượng nước

(m_ancol = m_H_2O – fracm_CO_211)

Công thức tính trọng lượng amino axit A loại 1

Đây là phương pháp tính khối lượng amino axit A (chứa n team (-NH_2) với m nhóm -COOH) khi mang đến amino axit này vào dung dịch cất a mol HCl, tiếp đến cho dung dịch sau làm phản ứng công dụng vừa đầy đủ với b mol NaOH

(m_A = M_A fracb-am)

Công thức tính trọng lượng amnio axit A một số loại 2 

Đây là cách làm tính trọng lượng amnio axit A đựng n team (-NH_2) với m nhóm -COOH) khi đến amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, tiếp đến cho dung dịch sau bội nghịch ứng chức năng vừa đủ với b mol HCl.

(m_A = M_A fracb-an)

Công thức xác minh công thức phân tử của một anken 

Đây là công thức khẳng định công thức phân tử của một anken nhờ vào phân tử khối của các thành phần hỗn hợp anken với (H_2) trước và sau thời điểm dẫn qua bột Ni nung nóng

Anken ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn)

Số n của anken ((C_nH_2n) = frac(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

*

Công thức khẳng định công thức phân tử của một ankin 

Đây là công thức khẳng định công thức phân tử của một ankin phụ thuộc phân tử khối của hỗn hợp ankin với (H_2) trước và sau khoản thời gian dẫn qua bột Ni nung nóng

Ankin ((M_1)) (+ H_2 oversetNi, t^circ ightarrow A, (M_2)) (phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn)

Số n của ankin ((C_nH_2n-2) = frac2(M_2 – 2)M_114(M_2 – M_1))

Công thức tính công suất phản ứng hiđro hóa anken

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đối kháng chức

H% = (2-2fracM_xM_y)

Công thức tính tỷ lệ ankan A thâm nhập phản ứng tách

%A = (fracM_AM_X – 1)

Công thức xác minh phân tử ankan A phụ thuộc phản ứng tách

(M_A = fracV_hhXV_AM_X)

bestango.com đã giúp cho bạn tổng hợp công thức giải nhanh hóa học tập trắc nghiệm vô cơ cùng hữu cơ. ý muốn rằng kỹ năng và kiến thức trong bài viết sẽ có ích với bạn trong quy trình học tập cùng ôn luyện nhà đề phương pháp giải nhanh hóa học tập trắc nghiệm vô cơ cùng hữu cơ. Nếu có bất kể câu hỏi nào tương quan đến nhà đề cách làm giải cấp tốc hóa học, hãy nhớ là để lại trong dìm xét dưới nha. Chúc bạn luôn học và ôn thi tốt!. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Tử vi tuổi đinh tỵ năm 2017 nữ mạng 1977 tốt hay xấu, xem tử vi 2017 cho tuổi đinh tỵ 1977

 • Tóc màu nâu vàng sáng

 • Lời bài hát cứ thế mong chờ

 • Doraemon lạc vào xứ quỷ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.