CÁCH ĐỌC ÂM TH TRONG TIẾNG ANH


*

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Nothing happened on my sixth birthday:Không tất cả gì xảy ra vào sinh nhật lần thứ 6 của tôi.He thought about both the North và the South: Ông ấy sẽ nghĩ về cả miền bắc bộ và miền Nam.

Bạn đang xem: Cách đọc âm th trong tiếng anh


IELTS TUTOR lưu ý:

/ð/ làâm hữu thanh.Tạo khẩu hình miệng y như âm /θ/ nhưng hơi rời khỏi yếu hơn.Dây thanh quản lí rung lúc phát âm âm này.
*

IELTS TUTOR lưu giữ ý:

think/θɪŋk/nghĩ, suy nghĩthing/θɪŋ/đồ vậtthread/θred/sợi chỉ, tua vảithrough/θruː/xuyên quamouth/maʊθ/mồm, miệngmonth/mʌnθ/thángpath/pɑːθ/lối đi, con đường nhỏbath/bɑːθ/tắmbreath/breθ/hơi thởcloth/klɒθ/vải vóc

IELTS TUTOR lưu ý:

Giữa các nguyên âm

heathenfathom

Những tổ phù hợp với -ther-

botherditherHeatherlatherotherratherslithersoutherntogetherweatherwithersmithereens

Những danh từ kép mà lại phần đầu có -ther hay -thers

GaithersburgNetherlandsWitherspoonRiêng Rutherford thì hoàn toàn có thể đọc /ð/ hay /θ/.

Sau chữ /r/

Worthingtonfarthingfartherfurthernorthern

Trước chữ /r/

brethren

IELTS TUTOR lưu giữ ý:

Những tính trường đoản cú được cấu tạo bằng cách thêm -y sau danh từ bỏ thì thường giữ nguyên là /θ/

earthyhealthypithystealthywealthy

Riêng worthy và swarthy thì hiểu là /ð/.Trong hồ hết từ ghép với phần đa chữ phát âm là /θ/, thì liên tiếp đọc như khi chưa ghép

Southamptonanythingeverythingnothingsomething

Từ giờ đồng hồ Anh duy nhất bao gồm th trọng điểm mà đọc /θ/ là brothel.


IELTS TUTOR lưu ý:

Từ giờ Hy Lạp

AgathaanthematheistAthensathletecathedralCatherineCathyenthusiasmetherethniclethallithiummethodmethylmythicalpantherpatheticsympathy

Từ tiếng La Tinh

authorauthority

Các tên gốc La Tinh

BerthaGothicHathawayJonathanOthelloParthian

Gốc Celtic

ArthurAbernathyAbernethy

Gốc Đức

Luther

IELTS TUTOR giữ ý:

Danh từ với tính từ

Danh từ và tính từ bỏ tận cùng bởi th thì gọi là /θ/

bathbreathfrothloathsheathsoothwreath

Trừ rất nhiều từ ngừng bằng -the thì phát âm là /ð/

tithelathelithe

Các từ rất có thể đọc là /ð/ hoặc /θ/

blytheboothscythesmooth

Động từ

Các hễ từ tận cùng bằng th thì đọc là /ð/, với thường viết bên dưới dạng -the

bathebreatheclotheloathescathescytheseethesheathesootheteethetithewreathewrithe

Số sản phẩm tự tận cùng là th thì đọc bằng /θ/

fourthfifthsixth

Loại khác:

froth thì có thể đọc /θ/ tuyệt /ð/ giả dụ là cồn từ, và chỉ còn đọc là /θ/ ví như là danh từ.

IV. Những điểm yêu cầu lưu ý


1. Khi một từ dứt bằng TH vạc âm là /θ/ lúc thêm hậu tố đổi sang thể từ không giống thì TH cũng khá được đổi các phát âm từ /θ/ thanh lịch /ð/.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

bath (n) bồn tắm → bathe (v) tắm rửabreath (n) hơi thở → breathe (v) hít thởteeth (n) răng → teethe (v) mọc răngcloth (n) vải vóc → clothes (n) quần áo

2. Lúc thêm Y vào sau đó 1 từ có TH sống cuối, TH này đã không chuyển đổi cách phát âm, vẫn phát âm là /θ/


IELTS TUTOR xét ví dụ:

filth (n) rác rưởi rưởi → filthy (adj) dơ thỉufroth (n) bọt bong bóng (bia rượu) → frothy (adj) sủi bọt

Ngoại lệ: worth (adj) quý giá → worthy (adj) xứng đáng nể. Worthy được vạc âm là /ð/.


3. Hầu như từ ghép chữ trước gồm âm cuối là TH, khi ghép thêm 1 từ không giống vào sẽ không còn làm thay đổi cách vạc âm của TH, vẫn chính là /θ/.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

birthdaybathroomdeathbedpathway

V. Mẹo nhận thấy âm /θ/ giỏi /ð/


Để giúp nhận thấy âm /θ/ giỏi /ð/ ta có thể làm đơn giản dễ dàng như sau:

Từ này còn có phải là từ chức năng câu không? trường hợp là phải, phần nhiều sẽ là âm /ð/.TH nghỉ ngơi giữa bao gồm hậu tố là các chữ:e, er, ern, en, ei, iehoặcingkhông? giả dụ phải, chắc hẳn rằng TH này đã là âm /ð/.Có phải là từ bỏ smooth, giỏi worthy không? trường hợp phải, TH này đã phát âm là /ð/.Không đề xuất ở 3 điều trên, có lẽ TH này là âm /θ/.

NHẮC NHỞ 1: sinh hoạt trên chỉ cần phần hướng dẫn, không hẳn là quy luật cho nên vì vậy sẽ còn một số từ nước ngoài lệ mà bạn sẽ gặp phải.

Xem thêm: Top 10 Review Truyện Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày Convert, 【Cv】Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

NHẮC NHỞ 2: TH cũng có thể phát âm là T. Ví dụ như Thai, Thailand, Thomas.


VI. Rèn luyện phát âm /θ/ – /ð/


1. Choose the odd one out


IELTS TUTOR xét ví dụ:

1. A.brother B. The C. Northern D. Cloth2. A.method B. Breath C. Earthy D. Wealthy3. A.these B.southern C.think D.breathe4. A.than B. Although C.thing D. Through5. A.thin B. Therefore C.enthusiasm D. Anthem6. A.thus B. There C. Truth D. Further


2. Read out loud


IELTS TUTOR xét ví dụ:

One third is thirty percent, right? (IELTS TUTOR gợi ý thêm bí quyết phân biệt percent và percentage trong tiếng Anh)

/ wʌn θɜːrd ɪz "θɜːrti pər ˈsent raɪt /

Kathy is the author of the Math book.

/ ˈKæθi ɪz ðə "ɔːθər əv ðə" mæθbʊk /

I thought he was an athlete.

/ aɪ θɔːt hi wəz ən ˈæθliːt /

Her birthday was last Thursday.

/ hər ˈbɜːrθdeɪ wəz læst ˈθɜːrzdeɪ /

We both need something for our throat. (IELTS TUTOR gợi ý thêm biện pháp paraphrase trường đoản cú need)

/ wi bəʊθ niːd ˈsʌmθɪŋ fər ˈaʊər θrəʊt /

My mother soothed the teething baby.

/maɪ ˈmʌðər suːðd ˈðə tiːðɪŋ ˈbeɪbi/

What are those things over there?

/wʌt ər ðəʊz θɪŋz ˈəʊvər ðer/

Did you go there together?

/dɪd juː gəʊ ðer təˈɡeðər/

This one is better than the others. (IELTS TUTOR ra mắt thêm cách dùng so sánh hơn trong tiếng Anh)

/ðɪs wʌn ɪz ˈbetər ðən ði ˈʌðərz/

I’d rather not answer that. (IELTS TUTOR ra mắt thêm bí quyết dùng would rather, would prefer, had better, prefer)

/aɪd ˈræðər nɑːt ˈænsər ðæt/

Though my mother & her three brothers think they"re healthy, they"re not.

I thought the weather on Thursday was thoroughly threatening.

I thought April the twelfth was a Tuesday, but it’s a Thursday. (IELTS TUTOR reviews thêm bí quyết đọc vật dụng / ngày / mon trong giờ đồng hồ Anh)

What are you thinking about?

Can I have another?

Are you good at maths? (IELTS TUTOR giới thiệu good at sth (rất xuất sắc làm việc gì đó))

Where’s the bathroom?

What are those things over there?

Is the plural of ‘tooth’ ‘teeth’?

Is today the fourth or the fifth?

It’s thirteen degrees in the north, & thirty in the south. (IELTS TUTOR phía dẫn khác nhau phát âm giữa thirteen cùng thirty)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Dụng cụ làm khoai tây lốc xoáy

 • Review thuốc diệt gián nhật bản

 • Cách nói tuổi trong tiếng hàn

 • Kem chống nắng shiseido co tot khong

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.