Bạn muốn gì ở tôi

Tôi nghĩ đa phần kiến thức đó, đến từ các việc sống trang trại đó, do khi thao tác làm việc trang trại, chúng tôi bắt buộc dùng các mình có, phải áp dụng môi trường, và không có là chẳng thể làm được, bởi bạn ở 1 vị trí mà còn nếu như không làm được bài toán cần làm, thì bạn chết, và, bạn biết đấy, tôi sẽ thấy điều này xảy ra.

Bạn đang xem: Bạn muốn gì ở tôi


And a lot of that learning, I think, came from being on that farm, because when I was working on the farm, we"d have to lớn use what was around us, we"d have to lớn use the environment, & there was no such thing as something can"t be done, because you"re in an environment where, if you can"t vì what you need to do, you can die, and, you know, I had seen that sort of thing happen.
Khi tôi nói chúng ta, ko cần thiết là tôi đang ám chỉ bạn Tôi vẫn nói về bạn dạng thân tôi, óc bên bắt buộc và phía bên trái của tôi và cơ quan kiểm xem xét giữa đề cập nhỡ mọi cơ mà tôi nói ko đúng
When I say we, I don"t mean you, necessarily; I mean me, and my right brain, my left brain and the one that"s in between that is the censor và tells me what I"m saying is wrong.
Và bây giờ, điều nhân loại thật sự cần là các bạn giúp tôi và những cộng sự đưa hầu như đã học Namibia tới các nơi đang gặp vấn đề tương tự: đều nơi như Mongolia hay thậm chí là ngay sân sau nhà bạn, phía bắc Great Plains, nơi động vật đang chịu nhiều tổn thất và nhiều cộng đồng đang bị suy tàn.
And now, what the world really needs is for you khổng lồ help me và our partners take some of what we have learned in Namibia lớn other places with similar problems: places like Mongolia, or even in your own backyards, the Northern Great Plains, where buffalo & other animals have suffered and many communities are in decline.
Điều tôi ao ước làm đó là trình bày cho những bạn biết technology CRISPR là , điều nó có thể làm, vị trí của họ ngày nay, và vì sao tôi nghĩ bọn họ cần bước tiến thận trọng trong câu hỏi ứng dụng công nghệ này.
What I want to bởi vì now is tell you what the CRISPR công nghệ is, what it can do, where we are today & why I think we need to take a prudent path forward in the way that we employ this technology.
Vì thế, thật sự là không có lạ khi những người bệnh như Robin, tín đồ tôi vừa kể với các bạn, người tôi chạm mặt phòng khám, gửi sang cần sử dụng cần sa y tế để nỗ lực giữ lại một chút vẻ kiểm soát.
So it"s no wonder really that patients lượt thích Robin, who I just told you about, who I met in that clinic, turn to lớn medical marijuana khổng lồ try lớn claw back some semblance of control.
Chúng ta phía trên đêm nay vì đàn bà tôi, Jade, cô nhỏ xíu đã đem về biết bao ánh nắng cho gia đình tôi, với như những bạn thấy, giả dụ ta cần gì đó, thì chính là ánh sáng.
We"re all here tonight because of our daughter, Jade, a girl that brings so much light lớn our life, and as you can tell, if there"s one thing we need, it"s light.

Xem thêm: Lời Bài Hát Gửi Người Tôi Yêu (Nguyễn Hữu Thiết), Gửi Người Tôi Yêu


Quy trình đó ban đầu bằng một câu hỏi: Bạn đề nghị gì ở xã hội của chúng tôi để rất có thể vui vẻ với năng suất tại trường?
Their process began with a question: What bởi you need from our community to lớn be happy và productive at school?
Phòng tư vấn Geneva, thuộc Diễn lũ Kinh tế cố giới, đã làm cho 1 buổi phỏng vấn với rất nhiều người xuất chúng đến từ khắp ráng giới, thắc mắc là: " vị trí cao nhất 10 năng lực bạn cùng tôi cần để thành công là ?"
The World Economic Forum, the think tank in Geneva, did an interview with a lot of smart people all around the world, asking, "What are the vị trí cao nhất 10 skills you & I need khổng lồ become successful?"
Nhưng có nhiều cách nghĩ về về tín dụng nhà với đất đai hoặc một sự không ngừng mở rộng dựa trên nhiệm vụ là bảo đảm một số không gian được triển khai vì khi gồm 7500 lô đất trong thành phố, bạn muốn có điều diễn ra đó, dẫu vậy bạn cần những cá thể hoặc tổ chức tự do không những để ý đến mảng phát triển mà còn xem xét mảng ổn định định, và tôi cảm xúc rằng mảng cải tiến và phát triển thường siêu sôi động, mà lại phần công việc khác của một dạng ý thức cộng đồng, phần đó không hề tồn trên nữa.
But are there ways khổng lồ think about housing trusts or land trusts or a mission-based development that starts lớn protect some of the space that happens, because when you have 7,500 empty lots in a city, you want something lớn happen there, but you need entities that are not just interested in the development piece, but entities that are interested in the stabilization piece, and I feel lượt thích often the developer piece is really motivated, but the other work of a kind of neighborhood consciousness, that part doesn"t live anymore.
Vì vậy mọi gì tôi đã thu được cùng tập hòa hợp đươc từ thời khắc đáng ngạc nhiên và có tác động mạnh mẽ này trong cuộc đời của tôi khi còn là một trong nghệ sĩ trẻ chính là bạn phải thực sự thực tâm với các nhưng mà bạn tin yêu với tư cách là một trong nghệ sĩ nhưng bạn cũng cần đề xuất nhận thức được rằng người theo dõi ngoại trừ kia, trong cuộc sống của chúng ta, trên thời điểm đó và chúng ta cũng cần ánh sáng.
So what I gained & gathered from this incredible, seminal moment in my life as a young artist was that you must be true khổng lồ what you believe as an artist all the way through, but you also have khổng lồ be aware that the audience is out there in our lives at this time, và they also need the light.
Và một số bạn sẽ quen thuộc hơn với giải tích hơn những người dân khác xuất sắc hơn, ngay cả khi bạn không quen thuộc với tính toán Đừng lo ngại về nó, tôi sẽ cho bạn biết rất nhiều gì bạn cần biết về vấn đề này hạn đây. Bây giờ.
And some of you will be more familiar with calculus than others, but even if you aren"t familiar with calculus don"t worry about it, I"ll tell you what you need to lớn know about this term here.
Bởi vì thông thường Anh giả dụ bạn muốn tạo cho chúng tôi hạnh phúc về loại , chỉ cần nói với chúng tôi rằng chúng tôi làm điều ấy tốt hơn so với những người Đức.
Because generally in Britain if you want to lớn make us happy about something, just tell us we vì chưng it better than the Germans.
Các bạn trẻ em của tôi ơi, dù các em đang nơi nào với “bốn phút hành động” của mình, thì tôi khuyến khích các em nên suy ngẫm: “Tôi cần buộc phải làm tiếp theo để chắc chắn là sẽ nhận thấy huy chương?”
My young friends, wherever you are in your “four-minute performance,” I urge you to ponder, “What do I need to do next lớn ensure my medal?”
Tôi đang được bao quanh họ không được thoát khỏi sống trung thành tâm phố không chỉ có có bao nhiêu fan không có rất nhiều họ um... Sự sửa chửa vào nhiều hiện giờ những gì các bạn cần
living in downtown not only how many people not many them um... Mending in many at present what vị you need i"m thinking of not going back
Nhưng theo tôi, điều xuất sắc lớn hơn vẫn được duy trì đây là nhờ được cho phép những tín đồ -- bao gồm rất ít chỗ bạn có thể đi cùng không cần danh tính, trọn vẹn vô danh và thích nói thì nói.
But I think that the greater good is being served here by just allowing people -- there are very few places, now, where you can go and not have identity, lớn be completely anonymous & say whatever you"d like.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bán khỉ con tại hà nội

 • Những sáng tác hay nhất của khắc việt

 • Gia sư nhân văn có lừa đảo không

 • Cách nói giờ hơn kém trong tiếng anh

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.