Bài Tập Về Peptit Có Lời Giải

Các bài tập về peptit cùng protein là loại toán lạ cùng khó, tuy nhiên trong một vài năm gần đây dạng toán này thường xuyên xuấthiện trong số kỳ thi ĐH, CĐ tạo ra nhiều trở ngại trở ngại đến học sinh. Cùng tò mò các dạng bài xích tập và phương thức giải về peptit và protein qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Bài tập về peptit có lời giải


 BÀI TẬP PEPTIT – PROTEIN

Dạng 1: PHẢN ỨNG TẠO PEPTIT

Phản ứng sinh sản peptit : - Aminoaxit 1-1 no có CTTQ : CnH2n +1NO2

- bội phản ứng tạo ra đipeptit : chứa 2 cội – amnoaxit, khi chế tạo ra đipeptit một số loại 1 phân tử H2O

2CnH2n+1NO2 C2nH4nN2O3 + H2O

- phản nghịch ứng tạo thành Tripeptit : đựng 3 gốc – amnoaxit, khi tạo thành đipeptit một số loại 2 phân tử H2O

3CnH2n+1NO2 C3nH6n – 1 N3O4 + 2H2O

- bội phản ứng sinh sản Polipeptit : đựng m cội – amnoaxit, khi tạo đipeptit các loại (m-1) phân tử H2O

mCnH2n+1NO2 Cm.nH2m.n – m +2 NmOm+1 + (m-1)H2O

- Định phương pháp BTKL suy ra : mAminoaxit = mpeptit + mnước

2. Công thức tính đồng phân pepit

Peptit bao gồm n gốc - Aminoaxit sẽ có n ! đồng phân

Ví dụ 1 : các thành phần hỗn hợp X đựng 0,2mol Glyxin và 0,1 mol Alanin. Trọng lượng đipeptit về tối đa chế tạo thành là

A. 27.72 B. 22,7 C. 22,1 D. 21,2

Lời giải

Ta có

*

Ap dụng ĐLBTKL suy ra mpeptit = 0,2.75 + 0,1.89 – 0,15.18 = 21,2 gam chọn D

Ví dụ 2 : Aminoaxit đơn chức X cất 15,73%N về khối lượng. X sinh sản Octapeptit Y. Y tất cả phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586 B. 771 C. 568 D. 686

Lời giải

Đặt X : 2CnH2n+1NO2 ( ightarrow) C2nH4nN2O3 + H2O

*

Vậy MY = 8.89 – 7.18 = 586 đvc lựa chọn A

Ví dụ 3 ( B – 2010):Đipeptit X mạch hở và Tripeptit Y mạch hở đều đượ tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử đựng 1 nhom NH2- cùng 1 đội –COOH). Đốt trọn vẹn 0,1 mol Y nhận được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X, thành phầm thu được dẫn qua nước vôi vào dư thu m gam kết tủa. Quý giá m?

A. 45 B.120 C. 30 D. 60

Lời giải

*

Ví dụ 4 : tất cả hổn hợp X cứa Glyxin cùng Alanin. Tổng cộng đipeptit và tripeptit tạo nên từ X là

A. 8 B. 10 C. 14 D. 12

Lời giải

Tổng số đipeptit và tripepptit = 22 + 23 = 12 lựa chọn D

 

Dạng 2 : PHẢN ỨNG THỦY PHÂN PEPTIT

Thủy phân peptit có n nơi bắt đầu - Aminoaxit thu được

Số đipeptit về tối đa là : n – 1

Số tripeptit về tối đa : n – 2

Số tetrepeptit buổi tối đa : n – 3

Chú ý :

- phụ thuộc vào phương trình thủy phân nhằm tìm quan hệ số mol của các chất trong một phương trình phản nghịch ứng để xác định số mol hoặc loại peptit.

 - khối lượng mol của n-peptit = α-amino axit×n - 18(n-1).

- Đốt cháy peptit tạo ra từ α-amino axit no, mạch hở chứa một tổ NH2 và một đội COOH theo phương trình tổng quát sau:

n(1-n)H2O + (3a.n-1,5n)/2 O2 → a.n CO2 +(2a.n-n+2)/2 H2O + n/2 N2

Ví dụ 1 : Trích đoạn đầu của phân tử peptit : Gly-Phe-Val-Glu- Cys-Cys-Ala- Ser-Leu-Tyr-Gln. Dùng enzym Proteaza thủy phân đoạn peptit bên trên thu buổi tối đa từng nào đipepti

A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

Lời giải

Đoạn peptit trên gồm 11 cội - Aminoaxit yêu cầu tạo 11 – 1 = 10 đipeptit chọn A

Ví dụ 2 : Thủy phân hoàn tòan m gam tetrapeptit : Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu láo hợp gồm 28,48 gam Alanin, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Cực hiếm m là

A. 90,6 B. 111,74 C. 81,54 D. 66,44

Lời giải

nAla-Ala-Ala = 0,12 mol

nAla-Ala = 0,2 mol

nAla = 0,32 mol

Ta tất cả m sp = 28,48 + 32 + 27,72 = 88,2 gam các loại A,B

Phản ứng : Ala-Ala-Ala-Ala + 3H2O → 4Ala

x 3x 4x

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O → 2Ala-Ala

y y 2y

Ala-Ala-Ala-Ala + 2H2O → 2Ala + Ala-Ala

z 2z 2z z

Ala-Ala-Ala-Ala + H2O→ Ala + Ala-Ala-Ala

0,12 0,12 0,12 0,12

Thử với lời giải C : mnước = 88,2 – 81,54 = 6,66 suy ra nnước = 0,37

*
 

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Tripeptit X bao gồm công thức cấu tạo sau: Lys-Gly-Ala. Tính khối lượng muối thu được lúc thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X vào trong hỗn hợp H2SO4 loãng. (Giả sử axit mang vừa đủ).?

A. 70,2 gam B. 50,6 gam

C. 45,7 gam D. 35,1 gam

Câu 2. Đun lạnh 0,1 mol tripeptit X có kết cấu là Ala-Gly-Glu trong hỗn hợp NaOH (lấy dư), sau phản bội ứng hoàn toàn, tính cân nặng muối thu được?

A. 39,9 gam B. 37,7 gam

C. 35,5 gam D. 33,3 gam

Câu 3. Từ 3 α-amino axit X, Y, Z rất có thể tạo thành mấy tripeptit mạch hở trong đó có cả X, Y, Z?

A. 5 B. 6 C. 3 D.

Xem thêm: Gel Titan Gel Có Thật Sự Tốt, Review Thông Tin Chi Tiết Nhất

4

Câu 4. Cho 1 mol peptit X mạch hở có phân tử khối là 461gam/mol thủy phân (xt enzim) thu được lếu hợp các α-aminoaxit có tổng cân nặng là 533 gam/mol. Hãy cho biết X trực thuộc loại:

A. hexapeptit B. tetrapeptit

C. pentapeptit D. tripeptit

Câu 5. Thủy phân trọn vẹn 1 mol peptit X mạch hở thu được 2 mol alanin; 1 mol glyxin và 1 mol valin. X bao gồm bao nhiêu CTCT?

A. 6 B. 24 C. 8 D. 12

Câu 6.Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là 1 trong những nonapeptit có công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được từng nào tripeptit nào tất cả chứa phenylalanin (Phe)?

A. 3 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 7. Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin với phenylalanin?

A. 6. B. 9. C. 4. D. 3.

Câu 8. Cho 13,32 gam peptit X vày n cội alalin tạo nên thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường thiên nhiên axit chiếm được 16,02 gam alalin duy nhất. X thuộc các loại nào?

A.Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 9.Khi thủy phân trọn vẹn 65 gam một oligopeptit X nhận được 22,25 gam alalin cùng 56,25 gam glyxin. X thuộc loại nào?

A. Tripeptit B. Tetrapeptit

C. Hexapeptit D. Đipeptit

Câu 10. Đề thi tuyển chọn sinh đh Khối B- 2012): Đun lạnh m gam láo lếu hợp tất cả a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dich NaOH 1M vừa đủ. Sau khi các làm phản ứng kết thúc, cô cạn hỗn hợp thu được 72,48 gam muối hạt khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH và một tổ -NH2 trong phân tử. Giá trị của m là: