Bài Tập Kế Toán Quản Trị Chương 2

bài tập kế toán tài chính quản trị số 3: cách thức phân cách trường thích hợp kết cấu sản phẩm không tương đương, có thành phầm hỏng không sửa chữa thay thế được Yêu ước 1. Tính chi phí sản phẩm theo cách thức phân cách kết gửi tuần tự bỏ ra phí: (Đơn vị 1000đ)

Kế toán cai quản trị là một nghành nghề vô cùng quan trọng và hiện tại được nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, bestango.com sẽ share với các bạn kế toán bài xích tập kế toán quản trị gồm kèm lời giải cụ thể nhất để giúp chúng ta luyện tập nhé.Bạn đang xem: bài tập kế toán quản trị có lời giải chuong 2


*

Bài tập kế toán tài chính quản trị số 3: phương pháp phân cách trường vừa lòng kết cấu thành phầm không tương đương, có sản phẩm hỏng không sửa chữa thay thế được

Doanh nghiệp X gồm 2 phân xưởng sản xuất thành phầm A theo quy trình technology chế đổi mới liên tục. Ngân sách sản xuất trong tháng đã được tập thích hợp như sau: ĐVT: 1.000 đ

– Phân xưởng 1:

Chi giá thành VLTT: 1.040.000Chi mức giá NCTT: 72.000Chi giá tiền SXC: 76.500

– Phân xưởng 2:

Chi mức giá VLTT: 0Chi giá thành NCTT: 27.000Chi mức giá SXC: 73.800

Kết quả trong tháng phân xưởng số 1 sản xuất được 400 nửa thành quả chuyển mang đến phân xưởng 2 còn sót lại 100 sản phẩm dở nút độ xong 40% và gồm 20 sản phẩm hỏng không sửa chữa thay thế được nút độ kết thúc 50%.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán quản trị chương 2

Phân xưởng số 2 dấn 400 nửa sản phẩm của phân xưởng tiên phong hàng đầu chuyển sang liên tục chế biến xong xuôi nhập kho 160 thành phẩm còn sót lại 34 sản phẩm dở nút độ trả thành một nửa và 6 thành phầm hỏng không sửa chữa được mức độ xong xuôi 50%.

Yêu cầu:1. Tính ngân sách và chi tiêu đơn vị của nửa sản phẩm theo cách thức phân cách kết đưa tuần từ theo khoản mục2. Tính ngân sách chi tiêu thành phẩm theo phương thức kết chuyển chi phí song song. Tính ngân sách chi tiêu sản xuất sản phẩm hỏng của từng phân xưởng sản xuất.

Xem thêm: Sự Kiện Công Thành Xưng Đế Mobile, Nhận Giftcode Của Game, Công Thành Xưng Đế Lậu

Tài liệu xẻ sung:

Chi phí vật liệu bỏ vào cung ứng một lần ngay từ đầu của tiến trình công nghệ.Sản phẩm dở đầu kỳ cả 2 phân xưởng các không có.Cứ 2 nửa kết quả của phân xưởng 1 chuyển sang phân xưởng 2 cấp dưỡng được một thành phẩmChi tổn phí SXSP hư không được tính vào giá chỉ thành, tính vào giá vốn sản phẩm bánLời giải bài tập kế toán tài chính quản trị số 3Yêu mong 1. Tính chi phí sản phẩm theo phương pháp phân cách kết chuyển tuần tự chi phí: (Đơn vị 1000đ)1.1. Tính chi tiêu NTP quy trình tiến độ 1

Bước 1: Đánh giá SPDD quy trình tiến độ 1

Chi phí NVLTT = 1.040.000 / (400 + 100 + 20) x 100 = 200.000Chi giá tiền NCTT = 72.000 / (400 + 100×40% + 20×50%) x 40 = 6.400Chi giá tiền SXC = 76.500 / (400 + 100×40% + 20×50%) x 40 = 6.800

Bước 2: Xác định ngân sách SX sản phẩm hỏng không sửa chữa được yêu cầu loại ra khỏi giá cả sản phẩm:

Chi phí NVLTT = 1.040.000 / (400 + 100 + 20) x trăng tròn = 40.000Chi tầm giá NCTT = 72.000 / (400+ 100×40% + 20×50%) x 10 = 1.600Chi chi phí SXC = 76.500 / (400+ 100×40% + 20×50%) x 10 = 1.700

Bước 3: Lập bảng tính giá thành giai đoạn 1Sản lượng: 400 NTP

Khoản mục bỏ ra phíCddkCtkCdckC sp hỏngZz
Chi giá thành VLTT1.040.000200.00040.000800.0002.000
Chi giá thành NCTT72.0006.4001.60064.000160
Chi giá tiền SXC76.5006.8001.70068.000170
Cộng43.300932.0002.330
1.2. Tính ngân sách sản phẩm giải đoạn 2

Bước 1: Đánh giá sản phẩm dở dang

Chi giá thành NVL TT vào SP DD của giai đoạn 2 = 800.000/(160 + 34 +6) x 34 = 136.000Chi giá thành NCTT vào SP DD (gồm ngân sách gđ 1 với CP giám đốc 2 vạc sinh)= 64.000/(160+34+6) x 34 + 27.000/ (160 + 34 x một nửa + 6x 50%) x 17 = 10.880 + 2.550 = 13.430Chi tầm giá SXC trong SPDD = 68.000/(160+34+6) x 34 + 73.800/(160 + 34 x một nửa + 6x 50%) x 17 = 18.530

Bước 2 : Xác định túi tiền SX thành phầm hỏng loại thoát ra khỏi giá thành

Chi phí NVL TT trong SP hỏng: = (800.000)/(160 + 34 +6)x6= 24.000Chi phí NCTT vào SP lỗi (Gồm giá thành gđ 1 và CP giám đốc 2 phát sinh)= 64.000/(160+34+6) x 6 + 27.000/(160 + 34 x 50% + 6×50%) x 3 = 1.920 + 450 = 2.370Chi phí tổn SXC vào SP hỏng:= 68.000/(160+34+6) x 6 + 73.800/(160 + 34 x 50% + 6x 50%) x 3 = 2.040 + 1230 = 3.270

Bảng tính giá thành giai đoạn 2Sản lượng: 160 SP

Khoản mục chi phíChi mức giá dở dang đkChi giá tiền phát sinhChi tầm giá dở dang ckChi chi phí sx SP hỏngTổng ngân sách chi tiêu SXGiá thành SX solo vị
GĐ1GĐ2
NVLTT800.000136.00024.000640.0004.000
NCTT64.00027.00013.4302.37075.200470
SXC68.00073.80018.5303.270120.000750
Cộng29.640835.2005.220
Yêu cầu 2: Tính túi tiền theo phương thức song song

1. Xử lý ngân sách chi tiêu phân xưởng 1:

Tính giá cả PX 1 trong chi phí SPHT:

Chi giá thành NVLTT = 1.040.000 /(160 x 2 + 34 x 2+6 x 2 + 100 + 20) x 160 x 2 = 640.000Chi giá tiền NCTT= 72.000 /(160 x 2 + 34 x 2+6 x 2 + 100 x 40% + trăng tròn x 50%) x 160 x 2 =51.200Chi tầm giá SXC= 76.500 /(160 x 2 + 34 x 2 + 6 x 2 + 100 x 40% + 20 x 50%) x 160 x 2 = 54.400

Xử lý ngân sách của phân xưởng 2 (Phân bổ túi tiền có bắt đầu phát sinh làm việc PX2 mang đến các trọng lượng có liên quan

Chi phí tổn của PX2 trong giá chỉ thành:

Chi phí NVLTT = 0Chi tầm giá NCTT = 27.000 / (160 + 34 x một nửa + 6 x 50%) x 160 = 24.000Chi chi phí SXC = 73.800 / (160 + 34 x một nửa + 6 x 50%) x 160 = 65.600

Chi phí tổn của PX1 vào SP hư của GĐ 2

Chi giá thành NVL = 1.040.000 / (160 x 2 + 34 x 2 + 6 x 2 + 100 + 20) x 6 x 2 = 24.000Chi tổn phí NCTT = 72.000 /(160 x 2 + 34 x 2 + 6 x 2 + 100 x 40% + 20 x 50%) x 6 x 2 = 1920Chi giá thành SXC = 76.500 /(160 x 2 + 34 x 2 + 6 x 2 + 100 x 40% + trăng tròn x 50%) x 6 x 2 = 2040

Chi chi phí của PX2 vào SP lỗi của GĐ2

Chi chi phí NVL = 0Chi tổn phí NCTT = 27.000 / (160 + 34 x 1/2 + 6 x 50%) x 6 x 50% = 450Chi phí tổn SXC = 73.800 / (160 + 34 x một nửa + 6 x 50%) x 6 x một nửa = 1230

Bảng tính ngân sách sản phẩmSố lượng: 160

Khoản mục bỏ ra phíCPSX từng PX vào ZtpZzđv
Phân xưởng 1Phân xưởng 2
Chi chi phí VLTT640.000640.0004.000
Chi mức giá NCTT51.20024.00075.200470
Chi tầm giá SXC54.40065.600120.000750
Cộng835.2005.220

Bài tập kế toán tài chính quản trị số 4

Doanh nghiệp HH sản xuất thành phầm A trải qua 2 phân xưởng chế tao liên tục: phân xưởng 1 và phân xưởng 2. Trích một vài tài liệu vào thời điểm tháng 3/N:

Không có thành phầm sản xuất dở dang thời điểm đầu kỳ và không có thành phẩm tồn kho đầu kỳ.Chi phí tổn sản xuất thành phầm đã phát sinh trong kỳ: (ĐVT: đồng)

– Phân xưởng 1:

Chi giá tiền VLTT: 495.000.000Chi mức giá NCTT: 55.000.000Chi tổn phí SXC: 60.500.000

– Phân xưởng 2:

Chi giá tiền VLTT: 0Chi tổn phí NCTT: 22.500.000Chi tổn phí SXC: 24.750.000

Kết quả cung ứng trong tháng:

Phân xưởng hàng đầu sản xuất kết thúc 5.000 nửa thành quả A gửi hết mang đến phân xưởng 2 tiếp tục chế biến, còn sót lại 500 sản phẩm làm dở.Phân xưởng số 2 thừa nhận 5.000 nửa sản phẩm của phân xưởng số 1 chuyển sang thường xuyên chế biến xong xuôi nhập kho 4.500 thành phẩm A, còn lại 500 thành phầm đang chế dở.Yêu cầu:1. Tính chi phí nửa thành phẩm với thành phẩm theo cách thức tính ngân sách chi tiêu phân bước gồm tính giá thành nửa thành phẩm.2. Tính chi phí thành phẩm theo cách thức tính chi tiêu phân cách không tính chi tiêu nửa thành phẩm.

Biết rằng: ngân sách nguyên vật liệu bỏ vào tiếp tế một lần ngay từ trên đầu của tiến trình công nghệ, các giá thành khác vạc sinh dần dần dần. Sản phẩm dở dang được đánh giá theo giá thành NVLTT cùng theo chi tiêu nửa thành phẩm tiến trình trước chuyển sang.

Lời giải bài xích tập kế toán tài chính quản trị số 4

Yêu cầu 1: Đánh giá thành phầm dở dang phân xưởng 1:

Chi mức giá VLTT = (0 + 495.000.000) / (5.000 + 500) x 500 = 45.000.000

Bảng tính ngân sách nửa thành quả ASản lượng: 5.000

Khoản mục bỏ ra phíCđkCCckZzđv
CPVLTT495.000.00045.000.000450.000.00090.000
CPNCTT55.000.00055.000.00011.000
CPSXC60.500.00060.500.00012.100
Cộng610.500.00045.000.000565.500.000113.100

* Đánh giá thành phầm dở dang phân xưởng 2:

Sản phẩm dở dang cuối kì của phân xưởng 2 được reviews theo chi tiêu NTP của phân xưởng 1 chuyển sang. Vì chưng trong bài không tồn tại sản phẩm dở dang đầu kì nên:

Chi chi phí VLTT = 90.000 x 500 = 45.000.000Chi giá thành NCTT = 11.000 x 500 = 5.500.000Chi phí SXC = 12.100 x 500 = 6.050.000Cộng: 56.550.000

Bảng tính giá thành thành phẩm ASản lượng: 4.500

KMCPDđkCPSX trong kỳDckZzđv
GĐ trướcGĐ này
Chi tổn phí VLTT450.000.00045.000.000405.000.00090.000
Chi chi phí NCTT55.000.00022.500.0005.500.00072.000.00016.000
Chi giá thành SXC60.500.00024.750.0006.050.00079.200.00017.600
Cộng565.500.00047.250.00056.550.000556.200.000123.600
Yêu mong 2: Tính ngân sách chi tiêu theo cách thức song song

Lưu ý:

Vì SPDD giai đoạn 1 được tính theo túi tiền NVL TT nên những khi phân bổ giá thành NVL phải phân chia cho SPDD của phân xưởng 1, PX2 và SP hoàn thành.Chi chi phí NCTT, SXC của phân xưởng 1 không phân chia cho SPDD của phân xưởng 1 chỉ phân bổ cho SP kết thúc và SP DD của phân xưởng 2.

– chi tiêu giai đoạn 1 trong ngân sách thành phẩm:

Chi mức giá VLTT = 495.000.000 / (4.500 + 500 + 500) x 4.500 = 405.000.000Chi chi phí NCTT = 55.000.000 / (4.500 + 500) x 4.500 = 49.500.000Chi chi phí SXC = 60.500.000 / (4.500 + 500) x 4.500 = 54.450.000

– ngân sách chi tiêu giai đoạn 2 trong chi phí thành phẩm: là toàn bộ ngân sách chi tiêu phát sinh của quy trình tiến độ 2 do SP dở dang của giai đoạn 2 chỉ tính phần giá cả của tiến độ 1 chuyển sang. Thực tế được tính như sau:

Chi tầm giá NCTT = 22.500.000Chi phí tổn SXC = 24.750.000

Bảng tính giá thành thành phẩm A Sản lượng: 4.500